Finskspråkiga poliser kan inte tillräckligt bra svenska

En doktorsavhandling från Vasa universitet visar att endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna i Finland anser att de uppfyller språklagens kompetenskrav för svenska.

FÖR FÅ TALAR SVENSKA. Enligt Sanna Heittolas doktorsavhandling uppfyller mindre än 40 procent av de finskspråkiga poliserna språklagens kompetenskrav i svenska.
Enligt en ny doktorsavhandling från Vasa universitet besitter många poliser som arbetar vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland inte den språkkompetens som krävs i språklagstiftningen. Enligt Sanna Heittola som skrivit avhandlingen uppfyller över 80 procent av de svenskspråkiga poliserna språklagens språkkrav när det gäller finska medan majoriteten av de finskspråkiga poliserna inte kan svenska tillräckligt bra.
– Endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna uppskattar att de kan svenska tillräckligt bra för att kunna sköta sitt arbete även på svenska, säger Heittola i ett pressmeddelande.
Enligt Heittola leder bristfällig språkkompetens inte till omfattande problem i det praktiska polisarbetet eftersom antalet svenskspråkiga kunder är förhållandevis lågt. Poliser är också erfarna problemlösare och kan ty sig till kreativa lösningar för att kunna sköta sitt arbete på svenska. Med tanke på språklagstiftningen är polisens kundbetjäning på svenska ändå bristfällig.
– Medborgarna får inte alltid betjäning på sitt eget språk och poliser kan föreslå språkbyte, vilket kan ses som lagstridigt, säger Heittola.
Enligt Heittola är en stor del av poliserna villiga att förbättra sin kompetens i det andra inhemska språket. Å andra sidan behöver en del av poliserna svenska så sällan att det ur deras synvinkel inte lönar sig att lära sig språket.
I Heittolas avhandling säger poliserna också att språkkompetens inte har tagits i beaktande i rekryteringsprocesserna och att poliserna inte har fått möjlighet att delta i språkkurser.
ANDRA LÄSER