Neste emigrerar från Mumindalen till Rotterdam

Borgå – "drömmarnas hemstad" – ser ut att råka ut för ännu ett industriellt psykodrama då Neste visar hur resterna från julskinkan hör hemma i bränsletanken.

Borgå går miste om en cirka 1,5 miljarder stor investering då Neste väljer att expandera i Rotterdam snarare än i Sköldvik.
05.03.2021 06:30
I Sent i november, den sista boken i serien om Mumintrollen, samlas en skara vilsna figurer i det tomma Muminhuset för att nysta upp sina problem i ett sorts psykodrama. Alla försöker hantera olika sorters personlig förlust: av framtiden, identiteten eller världsbilden.
Ett stycke industrihistoria lider mot sitt slut då Nestes anrika oljeraffinaderi i Nådendal stänger dörrarna nu i mars, också verksamheten i Borgå drabbas. Samtidigt suktar Finland liksom Nederländerna efter bolagets planerade miljardinvestering, ett nytt raffinaderi för förnybart bränsle. Både Borgå stad och finska staten har lobbat så gott de förmått – förgäves. Det blir expansion i Rotterdam, en investering som är cirka 500 miljoner euro billigare jämfört med Sköldvik. Ett smärre chockbesked för Borgå, som i en lika symbolisk som stolt handling sommaren 2017 meddelade att man som första stad i Finland helt övergår till förnybar diesel inom kommunteknik.
Analytikerna såg beskedet komma. Nederländerna klår helt enkelt Finland i termer av logistik och tillgången till råmaterial – samt avsättning för slutprodukten. Utgången var så gott som given redan i november, då Neste meddelade sina nyss fullbordade intentioner att köpa upp rivalen Bunge Loders Croklaan invid det existerande raffinaderiet i Rotterdam. Dessutom stoltserar hamnen i Rotterdam med Europas längst hunna storskaliga CCS-projekt, Porthos, där planen är att fånga upp, avskilja och lagra koldioxid från processindustrin i en tömd naturgasreservoar under Nordsjöns havsbotten.

ANDRA LÄSER