Under våren ordnas en äppelkurs i Lovisa och Lappträsk

I april startar en äppelkurs i ympning, beskärning och sortbestämning. Den ordnas på Traditionscentrum Kuggom i Lovisa och hembygdsgården Kycklings i Lappträsk under tre veckoslut.

PÅ våren början en äppelkurs i Lovisa och Lappträsk.
I Norden ha vi de bästa förutsättningarna för smakrika och väldoftande äpplen, och i många trädgårdar växer gamla träd som ger god frukt, skriver arbetsgruppen som kallar sig Äpplets vänner i Östnyland i ett pressmeddelande.
Intresset för gamla sorter har också ökat i takt med det växande intresset för trädgårdsodling. Men träden behöver vårdas för att fortsätta ge frukt och gamla sorter måste förökas innan de går förlorade, och det kräver kunskap.
Arbetsgruppen ordnar en äppelkurs för både trädgårdsproffs och amatörodlare. I kursprogrammet ingår kursdagar i ympning och beskärning i april och augusti. När årets äpplen har mognat i september ägnas en kursdag för sortbestämning, och kursen avslutas med en äppelutställning under Äpplets dag.
Kursen ordnas under tre veckoslut: 2–3.4, 13.8 och 24–25.9. Tre av kursdagarna är på Traditionscentrum Kuggom i Lovisa och två på Hembygdsgården Kycklings i Lappträsk.
Kursavgiften är 150 euro, och i den ingår kursmaterial samt lunch och kaffe under alla kursdagar.