Bada inte i Hammars – bakterier från avföring har hittats i vattnet

Borgå vatten uppmanar folk att inte simma vid strandområdet mellan Haiko gård och Örnshamn, eftersom man där har hittat bakterier från avföring.

15.06.2018 19:20 UPPDATERAD 15.06.2018 19:40
Efter rörbrottet som inträffade i vintras på Haikofjärden och stora mängder avloppsvatten rann ut har man tagit vattenprover från stranden nära läckageplatsen. De prov som Miljöhälsovården tog i mitten av maj uppfyllde kraven för badvatten, men i nya prov som togs den här veckan hittades fekala bakterier.
Borgå vatten uppger att bakteriologiska kvalitetskrav för badvatten uppfylls, men eftersom man inte kan utesluta att vattnet innebär en hälsorisk bör man undvika att simma nära läckageplatsen. Man fortsätter med uppföljningen och rengöring, och Miljöhälsovården tar nya prov från platsen.
Invånarna i närheten har informerats med textmeddelande genast när provresultaten kommit, säger Elina Antila, Borgå vattens tf. verkställande direktör.

ANDRA LÄSER