Missnöje med Aro-analys av befolkningsutvecklingen i Sibbo och i Lovisa

Timo Aros analys av befolkningsutvecklingen i svenska östra Nyland får mothugg. Lovisas befolkning kommer att börja växa efter bostadsmässan, säger Lovisadirektören. Hur kommer det sig att samma Timo Aro i rapport efter rapport tidigare har placerat Sibbo i täten när det gäller allmänna livskraftsindikatorer, undrar Sibbodirektören.

Både Jan D. Oker-Blom och Mikael Grannas är missnöjda alternativt förvånade över Timo Aros analys.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
01.03.2023 11:13
Regionutvecklingsexpert Timo Aro kom med sin analys av befolkningsutvecklingen i Borgå, Sibbo och Lovisa i ÖN på fredagen. I huvuddrag var hans slutsatser att Borgå utvecklas bra och växer långsamt och behärskat. Sibbo växer för fort och borde genast dra i handbromsen. Lovisa fortsätter underligt nog att minska, trots att staden borde ha stor tillväxtpotential.
I Sibbo står kommundirektör Mikael Grannas med förvåningens finger i häpnadens mun.
– Det här är ju intressant. Timo Aro och konsultbolaget MDI har under de senaste fem-sju åren placerat Sibbo i tre i topp när man beaktar viktiga kriterier för kommunernas indikatorer på god livskraft.

ANDRA LÄSER