Fonder erbjuder elever i Svenskfinland gratis tillgång till e-böcker

Fem finlandssvenska organisationer betalar för det elektroniska biblioteket Ebbans material för att underlätta distansundervisningen i svenskspråkiga skolor.

Skolorna i Finland har övergått till distansundervisning för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT
25.03.2020 18:32
Fem finlandssvenska organisationer erbjuder sig att betala för det elektroniska biblioteket Ebbans material åt alla elever i årskurs 1-9 i svenskspråkiga skolor. Erbjudandet gäller till slutet av läsåret.
Satsningen finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner. Enligt organisationernas beräkningar blir kostnaden för extra licenser till Ebban 103 000 euro om alla svenskspråkiga skolor nappar på erbjudandet.
Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner deltar i kostnaderna med 10 000 euro var. Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne delar på de resterande kostnaderna.
Enligt Ebbans webbplats är normalpriset på en årslicens för en elev 6,50 euro plus mervärdesskatt. Organisationerna som nu erbjuder sig att betala för materialet meddelar att skolor som redan har köpt licenser till Ebban kan öka antalet licenser eller få kompensation för de licenser som de redan köpt för perioden april-juni.
Genom satsningen vill de finlandssvenska organisationerna underlätta distansundervisningen i de svenskspråkiga skolorna. Skolorna i Finland har varit tvungna att övergå till distansundervisning för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset.

ANDRA LÄSER