Kolumn: Javisst, jag är en kyrkans man

Om man vidgar begreppet kyrkans man och kvinna så ser man att engagemanget faktiskt varit och fortfarande är stort för församlingsarbete, menar dagens kolumnist Mats Fontell.

Att delta i konfirmationsläger och att vara hjälpledare på lägren är fortfarande väldigt populärt, konstaterar Mats Fontell.