Familjeföretaget K. Hartwall reste sig efter tragedin

Affärsmässigt har pandemitiden varit en framgång för K. Hartwall, som nu får pris av presidenten. Men privat skakades ägarfamiljen av ett dödsfall redan under pandemins första veckor. – Vi var totalt oförberedda, säger vd Jerker Hartwall. 

Jerker Hartwall fäller ihop den specialtillverkade jubileumsbur som markerar att Sibboföretaget tillverkat en miljon rullburar till sin långvariga kund, brittiska Royal Mail.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
26.11.2022 08:46
Familjeföretaget K. Hartwall i Sibbo är förvånansvärt anonymt i relation till hur synliga deras produkter är. 
Företaget är störst i världen när det gäller vagnar på hjul, så kallade rullburar, rullcontainrar och dollyvagnar, som är mycket vanliga i matbutiker samt inom post- och pakethantering i många länder.
2022 är på flera sätt en milstolpe för bolaget. Samtidigt som bolaget fyller 90 år görs alla tiders rekord­resultat med en omsättning som för första gången överskrider 100 miljoner euro. Och för en vecka sedan tilldelades K. Hartwall president Sauli Niinistös internationaliseringspris. Det ges varje år till framgångsrika företag.
– Priset kom som en total överraskning. Men det betyder mycket för hela personalen. Det är en bekräftelse på att vi har gjort saker rätt, säger vd Jerker Hartwall.
K. Hartwall belönades i klassen Årets tillväxtföretag. Tittar man på siffrorna är utmärkelsen välförtjänt: på bara fem år har omsättningen fördubblats.
Tillväxtspurten sammanfaller i stort sett med Jerker Hartwalls tid som vd. Han tillträdde 2017. Framgången förklarar han med ett par medvetna vägval.
Vi börjar vid finanskrisen 2008–2009. Det var en tuff tid när omsättningen halverades. Företaget hade tillverkning i flera länder, men beslöt då stänga en rad egna fabriker. I stället byggde man upp ett nätverk av partnerföretag i olika länder. Det gav större flexibilitet att balansera variationerna i efterfrågan under olika säsonger. 
– Vi började göra vinst igen, men vi hade svårt att växa. Ägarna och styrelsen var ense om att om vi inte växer så kommer vi att försvinna. 
Pham Xuan Be monterar hjul på vagnar i zinkhuset hos K. Hartwall. Som flera andra anställda är han från Vietnam. 
Ett av företagets lyckade beslut var att gå från att vara enbart produktleverantör till att bli en utvecklingspartner. K. Hartwall gör produktutveckling tillsammans med kunderna, vilket betyder att de kan deras processer lika bra som kunderna själva. 
En annan framgångsfaktor har varit att ta in automation i produkterna. Det gäller i första hand bilindustrin, dit K. Hartwall levererar olika slag av lastbärare som transporterar delar inom fabrikerna.  
Automationen kom in i bilden 2018 när K. Hartwall köpte det tyska företaget A&A Logistik Equipment, som hade den rätta teknologin. Nu är Sibboföretaget det enda i branschen som kombinerar traditionella lastbärare med automatiska lösningar. 
– Man kan förstås fråga sig hur vi som alltid varit en ståltrådsböjare går in i det här segmentet, men det passar bra in i vårt kunderbjudande. 
Roboten A-Mate hör till K. Hartwalls nya produktsegment, där traditionella lastbärare kombineras med automation.

Startade med patentkorkar

Mycket i K. Hartwalls 90-åriga historia har alltså handlat om att böja ståltråd. Företaget uppstod ur ett konkret behov hos den kända dryckestillverkaren som bär samma släktnamn. 
Fram till 1930-talet hade dryckestillverkaren köpt patentkorkar från Tyskland, men eftersom det inte var optimalt startade Jerkers farfars far, Erik Hartwall den äldre, tillverkning av metalltrådsdelarna till patentkorkarna 1932. Den maskin som användes finns kvar och fungerar fortfarande.
Senare har K. Hartwall letts av Jerkers farfar, farbror och far. Efter 2010 hade företaget ett par vd:ar utanför familjen, tills Jerker tillträdde. 
Allt började med patentkorkar, först till Hartwalls dryckesfabrik, senare även till andra dryckestillverkare. 
Men verksamheten har inte enbart kretsat kring ståltråd. På 1960-talet tillverkades bilbälten och på 1980-talet var företaget underleverantör till Ikea. Båda epok­erna gav nyttiga lärdomar som ännu lever starkt i företaget.
Medan dryckestillverkaren Hart­wall sedan flera år ägs av den danska bryggerijätten Royal Unibrew, är K. Hartwall fortfarande familjeägt. I dag är Jerker den enda från familjen som jobbar operativt i bolaget, medan kusinen Victor Hartwall sitter i styrelsen.

Reste sig efter tragedin

Coronapandemin var en affärsmässig framgång för K. Hartwall. Företaget betjänar två industrier som fick ett uppsving under nedstängningarna, det vill säga dagligvaruhandeln och pakethanteringen.
– När man ser hur många företag som lidit under pandemin är det nästan genant hur bra våra affärer gick.
Men parallellt med detta skakades ägarfamiljen av en personlig tragedi. Bara några veckor efter att pandemin kom till Finland smittades Jerkers far, företagets mångåriga vd och styrelsemedlem John Hartwall, av coronaviruset. 
Han avled i slutet av mars 2020, ett par veckor efter sin 75-årsdag, som ett av pandemins första offer i Finland. 
– Ända fram till dess hade jag, precis som alla andra, trott att covid var någonting som fanns i Kina och sedan i Italien. Vi var totalt oförberedda på hur det skulle bli, säger sonen, som själv blev rejält sjuk i samma veva. 
– Jag var ur spel i sex veckor.
Händelsen påverkade hela bolaget starkt, och i synnerhet honom själv. Men ur ett företags synvinkel måste man alltid bereda sig på motgångar, även tragiska sådana, säger han. 
Marknadsförings- och kommunikationschef Françoise Engberg, som jobbat nästan 30 år i familjeföretaget, förmedlar personalens upplevelse av Johns bortgång.
– Händelsen bidrog till att vi alla kämpade ännu hårdare för att allt skulle bli riktigt bra. Jag tror att John skulle vara nöjd med hur allt har utvecklats, säger hon. 

90-årigt familjeföretag

K. Hartwall grundades i Söderkulla 1932. Företaget är störst i världen inom sin nisch, logistiklösningar (rullburar och andra slag av vagnar) till detaljhandel, post- och pakethantering samt bilindustri.
Omsättning: drygt 100 miljoner euro i år.
Rörelsevinst i fjol: 6,2 miljoner euro.
Anställda: cirka 250, varav cirka 140 i Finland.
Tio procent av omsättningen kommer från Finland, resten från utlandet. Europa är huvudmarknad medan Nordamerika växer mest.
Bland kunderna finns bland andra amerikanska dagligvarukedjan Target, franska Carrefour, svenska Ica och finländska S-gruppen, samt Amazon, DHL, Royal Mail, finländska posten, Volkswagen, BMW och Bosch.

Nästa år blir tufft

Efter coronapandemin kom sedan kriget i Ukraina, inflationen och den allmänna osäkerheten i ekonomin. När stålpriset kommer på tal ändrar vd:n min och suckar.
– Det är jobbigt. Tidigare låg vi bra till när det gällde tillgång till ryskt stål och hade en fördel av det. Men den 24 februari tog allt slut över en natt.
Företaget har nu hittat nya leverantörer, och fortsätter att söka fler. Det finns stål, men priset är högt och leveranstiderna långa.
Efter flera expansionsår räknar företaget med nolltillväxt nästa år. 
– Just nu ser vi en svacka i orderstocken. Alla försöker spara. Men vi hoppas att det är tillfälligt. Vår långtidsplan är fortfarande att växa. På något sätt får vi rida ut stormen och anpassa oss så gott det går. 
Produktionen är långt automatiserad och övervakas av robotoperatörer. 
När en stor del av den finländska industrin har flyttat till lågkostnadsländer kan man fråga sig hur K. Hartwall lyckas tillverka den här typen av relativt enkla produkter i Finland, med den lönenivå som råder i landet.
Hartwalls förklaring är den höga automationsgraden och en kunnig personal. Dessutom, säger han, ligger Sibbo bra till för att betjäna resten av Europa.
– Visst kunde vi tillverka billigare någon annanstans, men allt handlar inte om lönenivå och stålpriser, utan också om hållbarhet och kvalitet. 
K. Hartwall har också tillverkning i Kina, men då i första hand för den lokala marknaden. Annars blir leveranssträckorna för långa. 
Max Longhurst i trucken är andra generationens anställd på K. Hartwall. I bakgrunden Fredrik Selen som jobbat 39 år inom företaget. 

Öppen företagskultur 

Precis som många andra företag känner K. Hartwall av bristen på arbetskraft. Enligt vd:n handlar rekrytering inte enbart om kunnande, nästan lika viktigt är att hitta folk som passar in i företagskulturen och delar företagets värderingar.
Françoise Engberg, som ursprungligen kommer från Frankrike, noterar vissa särdrag i den finländska och nordiska företagskulturen.
– När man har kommit överens om en sak här kan man lita på att det gäller. Det här är en egenskap som uppskattas jättemycket i Sydeuropa, liksom i USA, Japan och Australien. Eftersom vi är ett globalt företag är det viktigt att vi alltid har det här i vårt dna.
När det gäller företagskulturen tillägger Engberg:
– Vi jobbar hårt, men vi har roligt. Den stämningen skulle jag inte byta mot någonting.

ANDRA LÄSER