Fjärrvärmeplanerna får Sibboborna att koka - energibolaget Helen håller informationsmöte i kväll

Gubbar klädda i halare ute i Sibbos skogar var första tecknet på att energibolaget Helens planer att bygga rör för fjärrvärme mellan Sköldvik och Helsingfors har blivit mer konkreta. För miljardprojektet undersöks sju olika linjedragningar som inte faller Sibboborna i smaken.

Planerna att ta till vara spillvärmen från Sköldvik går vidare. Nu finns ett MKB-program till påseende.

Planerna att värma Helsingfors med spillvärme från Sköldvik har tagit skepnad sedan 2019, då Helen i samarbete med bland annat Fortum och Borgå Energi började utreda möjligheterna att ta till vara spillvärmen från Sköldvik.