Fastigheternas skick inte avgörande

Den byggnadstekniska konditionen är bara en delfaktor när besluten tas om vilka skolor och daghem i Borgå som ska stängas.

OVIDKOMMANDE. Egentligen är det inte så viktigt i vilket skick skolor och daghem är, här Bjurböle daghem.
Stina Jäderholm
08.12.2016 14:22 UPPDATERAD 08.12.2016 14:29
Bildningssektorns ledning, koncernledningen och lokalitetsledningen är överens. Det blir bara onödigt dyrt att utreda hur stora saneringsbehoven egentligen är i de indragningshotade skolorna. Lokalitetsledningen räknar med utredningskostnader på upp till 330 000 euro. Då skulle det gälla Epoon koulu, Ilolan koulu, Kerkkoon koulu, Kullo skolcentrum, Peipon koulu, Tuorilan koulu, Sannäs skola och daghemmen i Bjurböle, Illby och Karsby.
Egentligen ger utredningarna inte så betydande tilläggsinformation att den är väsentlig för avgörandena om skolnätet.
Den granskning som redan har gjorts visar att det finns märkbart för mycket skolutrymmen i förhållande till den nuvarande och den uppskattade elevmängden.
Bildningsnämnden bad om återremittering av ärendet för ny beredning vid sitt möte i november. Den beredningen är alltså onödig enligt tjänstemannaledningen.
Bildningsnämnden gav på onsdagen frågan om stadens bildningsnät vidare till stadsstyrelsen.
En grupp föräldrar jobbar samtidigt med att grundligt utreda skol- och daghemsfastigheterna egentliga skick och saneringsbehov.