Nu får landsbygden en chans

Lina Bjerke tillåter oss att sänka blicken och vill vara väldigt konkret då hon gästar Club Strategi den 1 mars. Megatrender i all ära, men det småskaliga får inte glömmas bort, säger denna svenska forskare, som talar för även landsbygden.

SISTA CHANSEN. Torsdagen den 1 mars är det sista chansen att delta i Club Strategi. Då föreläser Lina Bjerke om bland annat attraktiva platser.
23.02.2018 08:00 UPPDATERAD 21.02.2018 10:34
Medan de tidigare föreläsarna på medborgarkvällarna i Borgå folkakademi ställt ribban ganska högt och uppmanat deltagarna att inte fastna i detaljer, ger Lina Bjerke alltså lov till mikrotänk. Hon påpekar exempelvis att alla orter inte kan växa. Alla platser är ändå unika på något sätt och det ska man satsa på.
Bjerke är doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. I Borgå kommer hon bland annat att tala om attraktiva platser. Hon forskar kring hur kommuner lyckas vara attraktiva för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.
Hon säger att väldigt många frågor har att göra med landsbygden, som inte får glömmas bort om hela landet ska bebos.
– Även om städerna ofta ställs i fokus i regionalekonomi finns det mycket att jobba med utanför dem. Jag kommer att prata en hel del om landsbygd vid mitt Borgåbesök.

Utmaningarna lika

Hon är övertygad om att Sverige och Finland kämpar med samma utmaningar. Borgå jobbar ju för tillfället med en strategi som ska sträcka sig fram till 2030 och hon hoppas att man är realistisk.
– Så många dåliga strategier har skrivits för att man räknat med att varje liten plats ska växa. Men det är ju en orimlig tanke. Det måste också finnas en plan B.
Lina Bjerke har noterat att politiker har betydligt lättare att tala om makro än mikro. Ändå har varje ort någonting unikt.
– Det kan handla om gleshet, tystnad, naturvärden, ja vad som helst.
På frågan om det finns någon kommun i Sverige som lyckats med att utveckla det unika, svarar hon genast Åre.
– Åre lever på sin turism. I ett skede minskade befolkningen men så fattades modiga beslut för att locka turister året om. Entreprenörer vågade satsa och nu ökar befolkningen.
Det handlar inte längre om bara skidåkning utan man Åre är populär också för sina sommaraktiviteter.

Bloggar flitigt

Bjerke bloggar mycket om landsbygden. Hon anser det vara väldigt viktigt att faktiskt skilja mellan de glesaste landsbygderna och de bygder som ligger i nära anslutning till de större städerna. Att våga säga vilka som behöver hjälp och vilka som "klarar sig själva".
Hon påpekar att det förekommer stora skillnader mellan olika landsbygder men även stora likheter mellan städer och vissa landsbygder. Det är viktigt att utifrån olikheter och likheter redogöra för var tillväxten ska ske, vad som ska skapa tillväxt och om målet för tillväxt bör vara detsamma överallt.
– Jag har egna erfarenheter av att frågan om landsbygdernas förutsättningar ofta är en icke-fråga för andra politikområden, skriver hon bland annat i en bloggtext.
Vid intervjuögonblicket har Lina Bjerke ännu inte hunnit läsa på om Borgå och säger att det måste hon göra, eftersom det är fråga om en för henne okänd stad.
Men då hon ställer sig framför deltagarna i Club Strategi den 1 mars klockan 18.30 vet hon mera om både Borgå och hela regionen.

Sista gången

Den invånarkväll som ordnas då är den sista i raden av tre och nu gäller det också för alla dem som deltagit i workshopparna om livsmiljö, mångkultur och företagsamhet att försöka komprimera allt det som diskuterats och komma fram till konkreta slutsatser och förslag om hur Borgå ska utvecklas fram till 2030.
Club Strategi är som bekant en del av Borgås strategiprocess och staden samarbetar med tidningen Östnyland/KSF Media och Borgå folkakademi. Även de som inte varit med de två första kvällarna, då framtidsforskaren Roope Mokka och riksdagsledamoten Joakim Strand föreläst, är välkomna till "Akan" den 1 mars, det är bara att stiga på. Kaffeserveringen början klockan 18.
Staden har öppnat en egen webbplats för hela strategiarbetet på adressen www.borga.fi/borga2030. Under vårens lopp publiceras här allt material som anknyter till strategin och också information om diskussionsmöten och diverse möjligheter att delta i arbetet.
Enligt planerna fattar fullmäktige beslut om den nya strategin före semesterperioden.

Club Strategi

Hur vill du att Borgå ska se ut 2030?
Samarbetsprojekt mellan Borgå stad, tidningen Östnyland/KSF Media och Borgå folkakademi.
Tre medborgartillfällen på "Akan" (Runebergsgatan 16-18) med föreläsningar och tre verkstäder.
Sista träffen (den tredje) hålls torsdagen den 1 mars.
Kaffeservering klockan 18.00.
Forskaren Lina Bjerke inleder 18.30.
Arbete i verkstäder 19.30-21. Teman är företagsamhet, livsmiljö och mångkultur.

ANDRA LÄSER