Lyhörda vuxna avgörande i arbetet mot mobbning

– De som är utsatta för mobbning tänker ofta att det blir värre om de berättar om saken för en vuxen. Men mobbning brukar inte ta slut av sig själv, säger Strömborgska skolans rektor Carola Wiksten. Att barn och unga har tillgång till vuxna de kan lita på är det bästa sättet att både förebygga och få slut på mobbning.

Arbetet mot mobbning är ett mångprofessionellt arbete. På onsdagens presskonferens deltog svenska utbildningsdirektören Rikard Lindström, socialhandledare Marie Grönroos, finska utbildningsdirektören Jari Kettunen, bildningsdirektör Sari Gustafsson, chefen för ungdomstjänsterna Nina Jorkama, Strömborgska skolans rektor Carola Wiksten och Pääskytien koulus biträdande rektor Pasi Piiroinen.

I höst har diskussionen om mobbning i skolorna i Borgå blossat upp bland annat i och med ett fall i Linnajoen koulu där en trettonårig pojke blev strypt och slagen i magen då han väntade på skolbussen i början av oktober. I stadens skolor utreds omkring hundratjugo fall av mobbning per år och i anonyma enkäter uppger 6–7 procent av eleverna att de någon gång känt sig mobbade.

ANDRA LÄSER