Folktinget kräver förklaring om språket i myndighetsmeddelande

Myndighetsmeddelandet om isoleringen av Nyland i lördags skickades ut på olika språk till olika telefoner, och till vissa bara på ett språk. Nu vill Folktinget ha en förklaring.

Myndigheterna informerade om isoleringen av landskapet Nyland i ett sms den 28 mars. Vissa meddelanden gick ut endast på finska.

Svenska Finlands Folkting vill att myndigheterna utreder hurudana instruktioner mobiloperatörerna fått angående språket i myndighetsmeddelanden per sms. Den 28 mars skickades ett myndighetsmeddelande om isoleringen av landskapet Nyland ut men alla meddelanden var inte på både finska, svenska och engelska. En del svenskspråkiga finländare fick myndighetsmeddelandet endast på finska.

Folktinget kontaktade statsrådets kansli och fick beskedet att myndighetsmeddelandet skulle gå ut på finska, svenska och engelska. Nödcentralsverket ska ha fått den instruktionen, men de olika mobiloperatörerna beaktade den på olika sätt.

– Folktinget förutsätter att de ansvariga myndigheterna utreder hur instruktionen till mobiloperatörerna har fungerat och vi ser fram emot att få en förklaring. Det här får inte hända igen i framtiden, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), i ett pressmeddelande.

Justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa sade i måndags till SPT att statsrådets kansli och ministerierna är medvetna om att meddelandet i vissa fall gått ut endast på finska.

– Statsrådets kansli har varit tydligt med att meddelandet ska gå ut på finska, svenska och engelska. Jag är inte insatt i alla detaljer, men det ser ut som att det är hos en del operatörer det brustit, sade Tammenmaa.

Bergqvist betonar att alla parter i processen måste få samma instruktioner om språket i myndighetsmeddelanden.

– Det är inte i enlighet med språklagstiftningen att myndighetsmeddelanden av det här slaget inte kommer på eget språk, säger hon i Folktingets pressmeddelande.

Landskapet Nyland har isolerats från övriga Finland för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset.

ANDRA LÄSER