Välfärdsområdet vill öppna upp sig för dig

Är det svårt att förstå vad ett välfärdsområde är och vad valet i januari egentligen handlar om? Östra Nylands välfärdsområde har öppnat en webbplats för alla intresserade.

Stelkrampsvaccin, som på bilden, kan man inte ge på distans, men annars kan en del av skolhälsovården skötas som distansmottagning enligt ett pilotprojekt inom Östra Nylands välfärdsområde.
ön
13.10.2021 13:30
Trots att de nya välfärdsområdena ska ta över först i början av 2023 så sker det redan nu en massa förberedande arbete. På den nya webbplatsen ostranyland.fi, liksom också på Twitter och Facebook kan man nu följa förberedelserna.
Östra Nylands välfärdsområde tar över ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänster i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Välfärdsområdets högsta beslutande organ, välfärdsområdesfullmäktige, väljs i januari 2022.
På webbsidorna kan man läsa om målet för vårdreformen och ta del av protokollen från det beredande organets möten.
Det mest konkreta handlar om hur man i området redan i somras har gått in för ett försök med distansmottagning. Först ut var vuxensocialarbetet, psykiatriska sjukskötaren och depressionsskötaren. Nu senare har man också tagit med rådgivningen, skolhälsovården och öppna sjukvården.
Mer spännande blir sidorna säkert när fullmäktige är vald och kan ta itu med viktiga beslut, som var hälsostationerna ska finnas i framtiden och vilken service som ges var. I det skedet blir säkert räddningstjänsterna också mer synliga inom välfärdsområdet.

ANDRA LÄSER