Handlingsprogram för Sibbo skärgård i stöpsleven

Sibbo skärgårdsdelegation vill få till stånd ett handlingsprogram för att bevara en levande skärgård. Också allmänheten bjuds in i arbetet.

PLANERA SKÄRGÅRD. Sibbo skärgårdsdelegation vill uppmärksamma skärgårdens specialbehov med ett handlingsprogram. Allmänheten får vara med i arbetet.
13.01.2020 09:50 UPPDATERAD 13.01.2020 09:56
Sibbo skärgårdsdelegation är en kommitté som lyder under kommunstyrelsen. Delegationen saknar egen budget och har närmast ett rådgivande mandat. Men den ger ändå utlåtanden i planering som berör skärgårdsfrågor.
Nu har den tillsammans med kommunens specialplanerare Rita Lönnroth gjort ett utkast till ett skärgårdsprogram, som är tänkt som ett planeringsverktyg för kommunens beslutsfattare i skärgårdsfrågor.
Alla som vill bidra till programmet får gärna vara med och sända in skriftliga kommentarer under hela januari. Dessutom ordnas det ett öppet invånarmöte i Gumbostrand.

Instrument för planering

– Programmet är riktat till hela Sibbo. Det är tänkt som ett instrument för framtiden till exempel för olika politiska beslut som fattas om markanvändningen, säger delegationens ordförande Gunilla Holmberg.
Hon räknar med att kommunens tjänstemän och beslutsfattare beaktar det i sitt arbete.
Skärgårdsprogrammet lyfter fram ett brett och ganska brokigt spektrum av frågor, på varierande nivåer, med inverkan på skärgården. Ibland rekommenderar delegationen åtgärder, men ofta har texten enbart deskriptiv karaktär.
En tanke med dokumentet är också att väcka diskussion – för att allmänhet och beslutsfattare inte ska glömma bort skärgårdsfrågorna. För kommunens mångåriga specialplanerare Rita Lönnroth är det också en slags testamente.
– Tanken var att samla ihop allt i ett enda paket både för tjänstemän och förtroendevalda. Som jag vet om finns det inget skärgårdsprogram för Sibbo från tidigare, säger Lönnroth.

Viktigt att bevaka havsplaneringen

Rita Lönnroth noterar att många planer och beslut som inverkar på skärgården ligger utanför kommunens revir. Ett av de mest konkreta ämnena i skärgårdsprogrammet handlar om att kommunen behöver bevaka den omfattande havsplanering som EU förutsätter att alla medlemsstater ska göra upp innan utgången av mars 2021. Havsplanen bereds samordnat av landskapsförbunden, och en av dem gäller Finska viken – med allt från trafik och fiske till försvarsmaktens behov och blå bioteknologi.
Utkastet till Sibbo skärgårdsprogram 2019–2021 kan läsas i sin helhet här. Det finns också framlagt till påseende under januari i kundtjänsten INFO i Nickby och i Söderkulla samt i Gumbo Kiosk. Invånarmötet hålls torsdagen 16 januari klockan 17.30 i Gumbohuset.

ANDRA LÄSER