Modersmålet är viktigt!

Det är viktigt att trygga tjänster och service på det egna modersmålet – svenska, även då de nya välfärdsområdena förverkligas i och med social- och hälsovårdsreformen.

I Finland finns det närmare 200 000 personer som har någon form av demenssjukdom och lika många till med kognitiv nedsättning, antalet har en stigande trend. Den svenskspråkiga befolkningens andel utgör 5,2 procent av Finlands befolkning enligt Statistikcentralens uppgifter förra året. Antalet personer med svenska som modersmål, som har en demenssjukdom kan därmed uppskattas till cirka 10 400 personer. En minnessjukdoms diagnos berör inte enbart personen, utan även personens familj och närstående.
Det är viktigt att trygga tjänster och service på det egna modersmålet – svenska, även då de nya välfärdsområdena förverkligas i och med social- och hälsovårdsreformen. Att få uttrycka sig på sitt eget modersmål är väsentligt för personer med kognitiva utmaningar, såsom exempelvis vid demenssjukdom. Vid demenssjukdom förändras personens förmåga att kommunicera och uppfatta kommunikation. Förmågan att använda språk som inlärts senare i livet nedsätts. Att få använda och att få stöd samt service på sitt eget modersmål i alla skeden av sjukdomen är viktigt. Det egna språket är grunden för en fungerande interaktion – det är lättare att ge utlopp för känslor och upplevelser som sjukdomen medför på sitt eget modersmål. Då service och tjänster finns tillgängligt på det egna modersmålet sänker det tröskeln att be om hjälp och ta del av samhället som en aktiv medborgare.
Vi aktörer inom tredje sektorn värnar om service och tjänster, inom en enhetlig vårdkedja för personer med demenssjukdom och deras närstående i Finland, på svenska!

Sofie Klawér-Kallio
,

Minnesförbundet rf,

Eeva Ehn
,

Österbottens minneslots,

Vivane Azéma,

Hanna Strandell
,

Nylands minneslots,

Teija Mikkilä,

Helsingfors- och Östra Nylands minneslots,

Fia Hagelberg
,


Demensföreningen på Åland,

Gerd Hakalax
,

Egentliga Finlands minnesförening rf,

Tom Anthoni
,

Finlands minnesspecialister,

Siw Karlsson
,

Röda Korset - Åbolands distrikt,

Eva Björkqvist,

Folkhälsans förbund i Åboland

ANDRA LÄSER