Kulturfonden bidrar stort till lokal kultur

Ett stort antal kulturidkare i Östnyland får bidrag från Svenska kulturfonden i vår.

LOKAL KULTUR. Svenska kulturfonden beviljade bland annat Liljendal Ungdomsförening ansökan om bidrag. Föreningen får 4 000 euro för verksamheten, däribland för att ordna den årligen återkomman Liljendalrevyn.
Petra Lind
16.03.2018 16:00 UPPDATERAD 16.03.2018 16:09
I de östnyländska kommunerna finns flera mottagare av kännbara summor. Borgåbon Fredrik Pettersson får 27 6000 euro för sin forskning om biosensorer medan till exempel konstnären Ylva Holländer får 8 000 euro för en kommande utställning på Galleri Forum Box. De flesta större bidragen från Svenska kulturfonden går till bekanta mål såsom Lurens sommarteater, Stödföreningen för Lovisa konstcentrum, Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola, Postbackens garantiförening, Kulturhuset Grand och Lilla Villan i Sibbo.
Östnyland listar de största bidragstagarna, på mer än 1 000 euro i Sibbo, Borgå, Lovisa och Lappträsk. Den kompletta listan på alla bidragsmottagare hittas på Svenska kulturfondens webbplats.

Plock ur Svenska kulturfondens utdelning

Borgå/privatpersoner och arbetsgrupper:
27 500 euro: Fredrik Pettersson för forskning om biosensorer.
6 000 euro: Vänelevsseminarium 2018 för vänelever i åk 7-9 från hela Svenskfinland.
Borgå/samfund
90 000 euro: Kulturföreningen Grand, Luckan.
20 000 euro: Borgå folkakademi, för att utveckla integrationsutbildningen för invandrare på svenska och fortbildning för personalen.
5 250 euro: Föreningen för vatten- och luftvård i Östra Nyland och Borgå för andel i Leader-projekt.
3 000 euro: Studieresa med asylsökande och invandrarstuderande på Akan.
1 000 euro: Kulturverksamhet för teknologstuderande.
Lovisa/samfund
15 000 euro: Östra Nylands Ungdomsförbund, verksamhetsbidrag.
10 000 euro: Loviisa Contemporary ry för konstfestivalen TransFolk Kucku. Lurens sommarteater.
2 000 euro: Projektet Ungdom mot rasism i Finland.
1 000 euro: Nätverksträff för utvecklingsföreningen SILMU år 2018.
Sibbo/samfund
25 000 euro: Föreningen Lilla Villans vänner för kulturprogram på svenska.
3 000 euro: Sibbo hembygdsförening för dokumentation, katalogisering och övrigt arbete med samlingarna.
1 100 euro: Anskaffning av litteratur och Viiru-teaterns gästföreställning i daghemmet Arken.
Nylands svenska kulturfond
Borgå/samfund
6 000 euro: Borgåbygdens ungdomsförbund för sommarteater på Postbacken och Östnylands lucia.
4 000 euro: Borgånejdens Sång- och Musikförbund för förberedelser inför 100-årsjubileet 2019. Cawiar för körtävlingsresa till Spanien. Emsalö musikfestival 2018.
3 000 euro: Borgå museiförening för utställning om konstnären Valle Rosenberg. Borgånejdens Dragspelsklubb för konsertverksamheten.
2 500 euro: Folkhälsan i Borgå stad för kulturverksamhet för pensionärer och funktionshindrade samt övriga daglediga i Borgå.
2 400 euro: Teaterpjäsen Hans och Greta för elever vid Näse skola.
2 000 euro: Borgå gymnasium, studieresa till Stockholm. Borgå Vävkammareförening för verksamheten. Damkören Primavera för konsertsamarbete med Walentinakören.
1 500 euro: Borgå damkör för verksamheten.
1 000 euro: Bjurböle daghem.
Borgå/kulturverksamhet
8 000 euro: Postbackens garantiförening.
6 000 euro: Porvoo Jazz Festival.
4 000 euro: Pro Culturae för barnkonserten Från 0 till 101 i Helsingfors.
3 500 euro: Konstfabrikens Dansskola för danslärarutbildning och dansundervisning för pojkar.
3 000 euro: Pro Culturae för skivinspelning av Robin Hund och Hans glada orkester. Runebergskören Borgå sångarbröder för körverksamheten samt skivinspelning.
2 000 euro: Ocarinakören. Pellinge hembygdsförening för renoveringsarbeten på Klovharun, Pellinge.
1 500 euro: Kvarnbackens Hem & Skola r.f. / Kvaba Eftis för konst- och musikverkstäder under handledning av yrkeskonstnärer från Borgå konstskola.
1 000 euro: Fotoföreningen Kamera-67. Kullo eftis för cirkusfest på Byagården.
Borgå/organisationer
4 000 euro: Östnylands Brage för nationellt och internationellt samarbete inom folkdans. Östra Nylands Folkdansdistrikt för dansverksamheten.
2 000 euro: Understödsföreningen för Borgå Kammarkör.
2 500 euro: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon för kongress för finlandssvenska yrkeslärare.
1 500 euro: Steinerpedagogikens Vänner i Borgå för konst och kultur för barn i lekskolan Regnbågen. Visans vänner i Östnyland.
Lovisa/samfund
8 000 euro: Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum för kulturverksamheten.
6 000 euro: Lovisanejdens dansinstitut och cirkusskola för danspedagogisk verksamhet och föreställningar.
4 000 euro: Liljendal Ungdomsförening för verksamheten. Lovisa Historiska Hus för att ordna evenemanget.
3 000 euro: Agricola-sällskapet i Pernå för festprogram för skolelever i Pernå kyrka under Agricoladagen. Hommansby folkskoledistrikts ungdomsförening för verksamheten. Liljendal hembygdsförening för verksamheten. Lovisa Skeppsbron rf för kulturverksamheten på skeppsbroområdet. Lovisanejdens konstförening för utställnignsverksamhet.
2 000 euro: Grevnäs-Mickelspiltom byaförening. Isnäs Ungdomsförening för verksamheten. Lovisa Folkdansare för verksamheten. Skärgårdens Vänner i Strömfors för kulturverksamhet. Stiftelsen för Lovisa sjöfartshistoria för utställningsverksamheten och en historisk pysselbok för barn och unga. Tessjö-Marby-Kulla ungdomsförening för barn- och ungdomsverksamhet samt en fest för krigsveteraner.
1 500 euro: Isnäs Byaråd för verksamheten. Lovisa stads museum för samarbete mellan östnyländska museer. Lovisakören.
1 400 euro: Forsby skola för skolan teaterbesök. Lovisa Gymnasium för språkfrämjande samarbete mellan gymnasierna i Lovisa och Kangasniemi.
Sibbo/kulturverksamhet
3 500 euro: Norra Sibbo Ungdomsförening för verksamheten.
3 000 euro: Körföreningen Amigo Choral för musikverksamhet.
2 000 euro: Sibbo ungdomsförbund.
1 500 euro: Sibbo Sångarbröder för konsertverksamheten.
1 000 euro: Ungdomsföreningen Kamraterna.
Lappträsk/kulturverksamhet
2 000 euro: Lappträsk hembygdsförening för traditionsevenemang och specialutställningar på hembygdsgården Kycklings. Hembygdens Hopp för verksamheten. Wallmokören för körverksamheten.
Nylands svenska kulturfond
Borgå/privatpersoner och arbetsgrupper
8 000 euro: Ylva Holländer för utställning på Galleri Forum Box.
5 000 euro: Arbetsgrupp Körledarnas kör för en plattform för fortbildning, mästarkurser och konstnärligt arbete för körledare.
3 000 euro: Arbetsgrupp Musikklubb i Borgå för månatligen återkommande musikkvällar i Borgå. Arbetsgrupp WIND Mandys Nyckel för konsertturné till Borgå, Helsingfors och Ekenäs. Klaus Suhonen för skivinspelning för orkestern Anna & Klaus. Oskar Rask och arbetsgrupp för cirkusföreställning med premiär i Helsingfors. Tomas Järvinen för Robin Hund och Hans glada orkesters turné till finlandssvenska språköar i Finland.
2 000 euro: Arbetsgrupp Porvoo Borgå Rock & Blues Club för rock- och blueskonserter med lokala förmågor. Arbetsgrupp Streamline-Jeanette för inspelning av finlandssvensk musik. Arbetsgrupp Visskeppet 2017 för konsertturné sommaren 2018. Magnus Strandvik för skivinspelning. Patricia Lindström för Bjurböle Sommarmusikkurs.
Lovisa/privatpersoner och arbetsgrupper
6 000 euro: Operaföreställningen Carmen i Lovisa.
4 000 euro: Arbetsgrupp GLINT för konsertserie i Lovisanejden, Borgå, Lahtis och Stockholm.
3 000 euro: Arbetsgrupp Elina in memoriam Elina Sorainens minnesutställning i Lovisa.
2 000 euro: Ralf Forsström för retrospektiv konstutställning vid Almska Gården i Lovisa.
1 500 euro: Mats Tuominen för videointervjuer av medverkande i Lurens sommarteater 1958–2018.
1 200 euro: Arbetsgrupp HålliGång för att delta i folkdansjippot Nordlek i Sverige.
1 000 euro: Arbetsgrupp Rosenberg-Sarström för dansevenemang med levande musik på Kuggom i Lovisa.
Sibbo/privatpersoner och arbetsgrupper
4 000 euro: Zacharias Holmkvist för konsertserie i Sverige och i Finland 2018.
3 000 euro: Arbetsgrupp HMN och Amigo Choral för körerna His Master's Noises och Amigo Chorals gemensamma jubileumskonsert i Helsingfors. Arbetsgrupp Superdiesel för skivinspelning. Stefan Hammarén för litterärt arbete med en roman.
2 250 euro: Emma Viljanen-Laurmaa för publicering av en folkmusikpedagogisk notbok
2 000e euro: Hanna Ylöstalo för litterärt arbete med en roman för unga vuxna.
1 500 euro: Winfrid Zakowski för utställningen Både och i Gallerie Artika i Helsingfors.
Zacharias Holmkvist Konsertserie i Sverige och i Finland 2018 Sibbo 4 000 € 13.03.2018 Konst, Musik
Lappträsk/privatpersoner och arbetsgrupper
4 000 euro: Gun-Britt Husberg för litterärt arbete med bok om inhemska äppelsorter.

ANDRA LÄSER