Lovisa stad och Fortum reparerar piratskeppet vid Plagen

Utrustningen vid badstranden Plagen repareras och förnyas under de kommande veckorna.

Plagen ska nu piffas upp.

Fortum sponsorerar repareringen av Plagens lekskepp, meddelar Lovisa stad som påpekar att Fortum ursprungligen skänkte det populära lekskeppet till staden.

"Fortum-skeppet har skänkt glädje till barn och unga redan över tio år. Leverantören av lekplats- och idrottsutrustning Lappset ska göra en bedömning av lekskeppets kondition och byta slitna delar mot nya", säger direktören för Lovisa kraftverk Sasu Valkamo i pressmeddelandet.

Staden skaffar nya lekredskap för små barn som placeras nära lekskeppet.

Arbetena på badstranden började med att man avlägsnade den gamla idrottsutrustningen. I stället får lekplatsen en ny träningsställning. Nära träningsställningen byggs dessutom två nya omklädningsrum.

Efter att reparationsarbetena är klara ordnar staden och Fortum en öppningsceremoni för lekplatsen i Plagen. Man meddelar om tidpunkten senare, efter att den blivit klar.

ANDRA LÄSER