Nickby gårds centrum åter i styrelsen

Planerna på att bebygga Nickby gårds centrum har väckt protester och detaljplaneförslaget har svarvats om flera gånger. På måndag ska kommunstyrelsen ta beslut om att den nyaste versionen ska läggas fram till påseende.

Att utveckla området kring Nickby gård ses som ett viktigt steg för att få persontågstrafik till Nickby. Kritikerna anser att planerna skulle förstöra värdefulla friluftsområden.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
09.09.2022 10:33
Det var i april som kommunstyrelsen senast behandlade detaljplaneförslaget. Då fick det tumme ner och skickades till ny beredning. Nu på måndag får styrelsen ta ställning till det omarbetade förslaget som innehåller flera förändringar. Bland annat har det planerade invånarantalet minskat från 2 900 till ungefär 2 600. Antalet höghus har också minskat så att ungefär 500, och inte 900, av invånarna i området ska bo i höghus. Antalet affärslokaler är oförändrat.
Ungefär en tredjedel av tomterna för minihus har omvandlats till tomter för egnahemshus och en del av höghuskvarteren har planerats om till kvarter för egnahemshus.
Enligt beslutsförslaget som kommunstyrelsen tar ställning till ska detaljplaneförslaget läggas fram till påseende för allmänheten. Behövliga utlåtanden ska också begäras av andra myndigheter och föreningar.

ANDRA LÄSER