"Skärgården är en dold pärla" – Laura Weisell forskar i Sibbos skärgårdsliv

Skärgården i östra Nyland är unik – det vet Sibbos sommarpraktikant Laura Weisell. Hon tar reda på hur de som vistas i skärgården upplever den lokala kulturen.

Laura Weisell hoppas på att kunna föra fram skärgårdens röst till kommunen.
Sibbos sommarpraktikant och resebranschstuderande Laura Weisell har som uppgift att ta reda på hur de som bor, arbetar eller tillbringar tid i skärgården uppfattar kulturen. Skärgården är ett ställe hon håller kärt.
ANDRA LÄSER