Påverkare utvidgar sitt revir, till riksdagen och till östra Nyland

Heikki Vestman har hela sitt vuxna liv strävat efter att kunna påverka. Han har länge påverkat Sibbos riktning, nu är han nyinvald riksdagsledamot. Han försäkrar att han i riksdagen kommer att jobba för hela Östnylands och Nylands bästa.

NY I RIKSDAGEN. Heikki Vestman ser ingen konflikt i att en del av SFP-politikerna i Sibbo stödde honom och inte de lokala SFP-kandidaterna.
Heikki Vestman tar emot i sitt hem i Eriksnäs, och beklagar att han inte hunnit städa. Han har inte vistats hemma några längre vakna stunder under den senaste tiden. Det har varit intensiva dagar, de sista kampanjveckorna och dagarna efter det att rösterna räknats.