Borgå kan bli välfärdsmotor

Två av Borgå stads välfärdsprojekt har kommit till final i en riksomfattande tävling. Välfärdskoordinator Laura Sormunen kan vara nöjd. Nu gäller det att rösta.

FINT RESULTAT. Laura Sormunen är glad för att stadens välfärdsprojekt uppmärksammas också nationellt.
Institutet för välfärd och hälsa har valt tio finalister i en tävling kallad Terve-Sos. Totalt 26 verksamhetsmodeller från olika delar av landet deltog och två Borgåmodeller nådde alltså final. De är fadderverksamhet för äldre och verksamheten motion och kultur i livet (LiiKu), som riktar sig till långtidsarbetslösa och mindre bemedlade barnfamiljer.
Drygt 100 klienter har hittills deltagit i motions- och kulturprojektet och det har stötts med 150 000 euro av Social- och hälsovårdsministeriet åren 2016-2018.

Uppskattad satsning

Fadderverksamheten igen går ut på att studerande vid Point College besöker äldre i hemmen och Laura Sormunen säger att detta utfallit oerhört väl. Studerandena gör upp en plan för kost och gymnastik, men det handlar också om helt vanlig samvaro, promenader, affärsbesök och liknande.
Temat för årets Terve-Sos är välfärdens nya värld. Institutet för välfärd och hälsa vill lyfta upp en innovativ eller speciellt lyckad lösning. Priset delas ut i Seinäjoki den 19 maj.
Finalisterna får stor synlighet i institutets egna marknadsföringskanaler. Det går att rösta bland annat via stadens facebooksida, https://www.facebook.com/porvoonkaupunki/?fref=ts.
Sormunen påpekar att staden har alla möjligheter att visa vägen i välfärdssammanhang överlag.

Elever städar parker?

Hon har haft sitt finger med i spelet då det gällt att utveckla olika slags välfärdsprojekt i Borgå och är känd för att vara en väldigt aktiv och innovativ person. Tankarna för framtiden, bland annat finns planer på att skriva in frivilligverksamhet i nya läroplanen.
– Tillsammans med olika sektorer planeras olika slags aktiviteter för elever i alla åldrar, förklarar hon och tillägger att det kan vara fråga om insatser till förmån för exempelvis äldre, funktionshindrade och invandrare, men också om rent fysiskt arbete som att hjälpa till med att städa parker.
Möjligheterna är många. Ännu är det inte riktigt klart om verksamheterna blir en del av ämneshelheten eller om man ordnar separata kurser. Via frivilligarbetet vill man ändå lära de unga att ta ansvar och också förbereda sig för arbetslivet.
Genom att ta in saken i läroplanen blir de bestående.
– Genom att ta in saken i läroplanen blir de bestående, påpekar Laura Sormunen.

Borgå stads finalister

Studerande vid Point College besöker tiotals seniorer som bor hemma och hjälper dem på olika sätt.
Riktar sig till långtidsarbetslösa och mindre bemedlade barnfamiljer. Målet är att sänka tröskeln för att delta i motion och kultur och uppmuntra till levnadsvanor som främjar välbefinnandet.
Man kan rösta fram vinnaren via stadens facebooksida.
Vinnaren får sitt pris den 19 maj.
En möjlighet är att sektorerna ordnar med egna utbildningar för eleverna.

Motionsstig

Ett skolprojekt som ska byggas ut är också motionsstigen, som redan berör 10 skolor. Främsta syftet med projektet är att aktivera barn och ungdomar att röra sig varje skoldag. Det andra syftet är att styra och uppmuntra till motion och idrott även utanför skolarbetet.
– Vi anhåller om tilläggsfinansiering och det är meningen att verksamheten ska omfatta alla stadens skolor och också småbarnsfostran och tas med i nya läroplanen.
Laura Sormunen påpekar att grunden för alla sorters verksamheter är samarbete och delat ansvar.
– Jag tycker att det i Borgå finns stor vilja att jobba tillsammans.

ANDRA LÄSER