Den stora skärmen är en ingång till nya upplevelser

Under äldreveckan får invånare på servicehuset Linda bekanta sig med ett digitalt verktyg som fungerar som en surfplatta men är lika stor som en platt-tv.

VISUELLT. Irja Yli-Krekula och Robin Hackman vid pianot. Jenny Wiik längst till höger.
Ett nytt sätt att stimulera och rehabilitera äldre provas ut i det som kallas sinnesrummet på Linda.
– Tidigare har vi använt oss av videofilmer som till exempel har haft landskap som tema. Videorna har projicerats på väggen och till dem har vi haft en separat musikkälla. Nu ska vi testa hur ett interaktivt verktyg med bild och ljud fungerar, säger ergoterapeut Jenny Wiik.
Surfplattor i normal storlek har redan en tid använts inom äldreomsorgen för att rehabilitera och aktivera. Plattor används också på Linda. Nackdelen med surfplattorna är att de är små med tanke på äldre persons motorik och syn.
– En stor surfplatta kan i bästa fall ha en positiv effekt på både motoriken och minnet, säger Veronica Fellman, verksamhetsledare för Linda.
Uppstartsföretaget Kuori Oy har tagit fram den stora plattan och den testas också i servicehus i Villmanstrand och Vanda. I Villmanstrand används plattan för rehabilitering. I Vanda har man dessutom tittat närmare på vilka former av underhållning datorn kan ge, till exempel spel och sociala medier.

Många möjligheter

Maria Jokelainen från Kuori berättar all utveckling av plattan sker i samarbete med användarna.
– Vi har samlat material som finns på You Tube till ett paket som seniorer är intresserade av. Med finns till exempel kattvideor och naturvideor. Videor med äldre finsk schlagermusik har varit mycket uppskattade.
Pekskärmen är inte ömtålig för beröring.
– Den är av pansarglas. Men det vi ännu måste utveckla är ett verktyg som får plattan att stå stadigt i sin ställning. Vibrationer förkortar livslängden på skärmen.
Den stora plattan kan användas på många olika sätt, till exempel till att dela program.
– Vi ska via Skype låta de tre servicehusen som deltar i pilotprojektet att få uppleva en barngrupp som uppträder i ett av servicehusen. Den här tillämpningen lämpar sig speciellt för servicehus med små resurser. Det blir billigare att dela med andra.

Ingång

Irja Yli-Krekula och Robin Hackman är de två första som ska få ta del av den nya visuella upplevelsen. Robin Hackman sitter i rullstol och ställningen som är fäst i visar sig vara ett hinder i vägen när han försöker nå fram till skärmen.
– Det där är något som vi måste hitta en lösning till, säger Maria Jokelainen.
Pekskärmen är sådan att personen som rör den själv framkalla färg och ljus. Beroende på rehabiliteringsbehovet kan använda applikationer som aktiverar minnet eller skapar en lugn stämning med bilder och ljud från naturen.
Irja och Robin för i tur och ordning handen över skärmen och samtidigt uppenbarar sig granna höstlöv i handens spår till ackompanjemang av ett svagt sus. En annan tillämpning är ett ritprogram med vars hjälp Irja och Robin kan skapa abstrakt konst i olika färger.
– Det var som en port till en ny värld, säger Robin Hackman om upplevelsen framför skärmen.

Äldreveckan

De gamlas dag har firats i Finland sedan år 1954.
Dagen firas alltid första söndagen i oktober och därpå följande vecka är de gamlas vecka.
Fester och andra evenemang med inriktning på äldre människor och deras frågor arrangeras under veckan på olika håll i landet.
Årets tema är Lust att lära sig!
Källa: Centralförbundet för de gamlas väl.

ANDRA LÄSER