Det är trångt i Kantelehuset, men Vårberga skola kan inte flytta ut

Den finska skolan Kevätkummun koulu sväller över alla bräddar och borde snabbt få fler klassrum. En utredningsgrupp försöker hitta lösningsalternativ. Att Vårberga skola skulle flytta ut är ändå inget alternativ, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Kantelehuset stod färdigt för tre år sedan, men redan nu är den finska skolan alltför trångbodd.
29.10.2020 06:35
Eleverna i Kevätkummun koulu blir allt fler, delvis på grund av att Skaftkärrområdet byggs ut. Skolan är inte planerad för de 300 elever som nu fyller klassrummen till bristningsgränsen. En lösning borde hittas, gärna redan före nästa läsår. Den finska utbildningssektionen har tillsatt en utredningsgrupp för att hitta en lösning på problemet.
Ett av utredningsgruppens alternativ är att utreda om Vårberga skola, i samma hus, kunde avstå från några klassrum till exempel genom att flytta klasser till Kvarnbackens skola.
– Vårberga skola är en fungerande skola med sex basgrupper, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström. Dessutom finns det inga extra utrymmen i Kvarnbackens skola. Om och när sådana frigörs finns det redan sedan länge en överenskommelse om att förskolan ska få flytta in.

ANDRA LÄSER