Undersökningar: Äldre upplever att hälsovårdens digitala tjänster inte angår dem

Var tredje person över 70 år använder sig inte av digitala tjänster över huvud taget, skriver Institutet för hälsa och välfärd.

"Digitaliseringen får inte exkludera, utan ska användas för att göra tjänster mer tillgängliga och användbara", säger Tarja Heponiemi, forskningsprofessor vid institutet, i ett pressmeddelande.
12.10.2021 13:46
Personer över 70 år upplever oftare än yngre åldersgrupper att social- och hälsovårdens digitala tjänster inte angår dem, uppger Institutet för hälsa och välfärd.
Enligt institutet klarar över hälften av de som fyllt 70 år av att använda internet för att sköta ärenden elektroniskt. Däremot uppger var tredje person i åldersgruppen att de inte använder digitala tjänster alls.
Allra minst använder sig personer över 85 år av digitala tjänster.
Resultatet framgår av två undersökningar som Institutet för hälsa och välfärd låtit utföra.

Utbildningsgrad påverkar

Förutom hög ålder påverkar även utbildningsgraden nivån på äldres användning av digitala tjänster.
Högutbildade äldre personer är mer benägna att självständigt använda sig av digitala tjänster jämfört med de som endast genomgått grundutbildning.
Enligt institutet bidrar upplevelsen av dåligt minne, otillräcklig energi och behovet av hjälp i vardagen till att äldre personer inte sköter ärenden elektroniskt.

Får inte exkludera

Digitala färdigheter gör att människor också använder sig av digitala social- och hälsovårdstjänster, skriver institutet.
"Digitaliseringen får inte exkludera, utan ska användas för att göra tjänster mer tillgängliga och användbara", säger Tarja Heponiemi, forskningsprofessor vid institutet, i ett pressmeddelande.
Heponiemi säger ändå att lokala tjänster bör finnas till hands även i framtiden.

ANDRA LÄSER