Service, klimat och turism – övriga partier fokuserar på olika saker

ÖN bad övriga partier som är representerade i nuvarande fullmäktige kommentera ett par aktuella frågor per mejl. I Lovisa skickades frågorna till Samlingspartiet, De gröna och till Centern.

I Lovisa skickades frågorna till Samlingspartiet, De gröna och till Centern. Från vänster: Janne Lepola (Saml), Kari Hagfors (C) och Timo Noroviita (Gröna).
Samlingspartiets gruppordförande Janne Lepola lyfter fram bostadsmässan 2023 som den viktigaste frågan för Lovisa.
"Många lever i tron att bostadsmässan är dyr, men i själva verket kostar den knappast något alls, och inbringar genom en multiplikatoreffekt staden pengar. Bättre reklam kan en stad knappast få. De turister som första gången besöker Lovisa anser att staden är idyllisk.
Kommentarer som man ofta hör är att "Borgå har en å men ni har havet". Därför erbjuder bostadsmässan en unik chans att bygga en helt ny stadsdel vid havet, och att marknadsföra Lovisa uttryckligen som en havsstad. De flytande husen och gångbron över viken ger den wow-effekt som bostadsmässan behöver. Vi måste ha mod att investera för framtiden.
Ett annat vikigt mål är att effektivera stadens organisation så att stadens finanser blir långsiktigt hållbara.
Dessutom måste staden bli bättre på att locka nya företagare till Lovisa. Om stadens tjänstemän framstår som snabba och tjänstvilliga ger det också en antydan om att mycket annat kan fixas snabbt, exempelvis olika tillstånd och information om lediga industritomter."

De gröna: Strategin viktig

De Grönas gruppordförande Timo Noroviita anser att stadens övergripande strategi borde vara den viktigaste valfrågan.
"Den nuvarande strategin saknar helt ett konkret klimatmål, och vi anser att målet borde vara att omvandla Lovisa till en koldioxidneutral stad inom tio år, det vill säga senast 2031. Det samarbetsavtal som staden nyligen har ingått med konsultbolaget Cursor har ett klimatperspektiv, och den kunskap vi får därifrån kan hjälpa oss att nå klimatmålet. Lovisa stad har dessutom undertecknat det internationella borgmästaravtalet för klimat och energi (The Covenant of Mayors).
En annan viktig punkt som hör till strategin är att undvika stora kalhyggen som i praktiken omöjliggör en mångsidig användning av stadens skogar. Det kan finnas vettiga skäl att kalhugga små ytor på upp till en halv hektar, men större ytor än så borde man låta bli.
Sedan vill vi också att staden utvecklar nya och enkla metoder för att få omedelbar respons från invånarna. När man är i kontakt med ett företag genom telefonsamtal, mejl eller chatt ombeds man ofta strax efteråt ge betyg för den service man fått. Och i snabbköpet kan man trycka på olika glada eller sura emojier för att poängsätta den service man fått.
Det borde alltså vara möjligt att på ett enklare sätt än i dag ge feedback på den service man som invånare får av staden. Gäller det exempelvis ett ärende på byggnadsinspektionen kan tjänstemännens tjänstvillighet få stora ekonomiska konsekvenser för invånarna."

Centern: Fokus på stadens service

Centerns gruppordförande Kari Hagfors lyfter också fram stadens service som en viktig valfråga.
"Staden finns till för sina invånare, vilket man alltför lätt glömmer bort. Men nu håller staden på att skära ner viktiga funktioner inom många sektorer. Nedläggningen av Forsby hälsomottagning är ett besynnerligt exempel på hur man försämrar servicen inte bara i Forsby utan i hela västra Lovisa till exempel i Kabböle, Isnäs och till och med i delar av Liljendal. Ändå beskriver staden sig som "kundorienterad och serviceinriktad" i sin strategi.
Där hävdas också att Lovisa är en barnvänlig stad samtidigt som byskolor läggs ner och förskolan i Valkom avvecklas. Jämlikheten lider av att man koncentrerar tjänsterna till Lovisa centrum.
Allt detta sker samtidigt som staden investerar miljoner i bostadsmässan utan att man gjort en riskanalys. Visst finns det lediga tomter och bostäder också i centrum, men att bo är ingen näring. För att få skattepengar behöver vi företag som skapar arbetstillfällen. Trots att vi nu får billiga lån så ska vi komma ihåg att allt ska betalas tillbaka förr eller senare.
Staden borde öka invånarnas påverkningsmöjligheter, vilket också finns inskrivet i strategin. Där talas det om att vara lyhörd och involverande, men hur mycket har staden lyssnat till invånarna då det gäller delgeneralplanen för Estlandstriangeln i Valkom? Bya- och stadsdelsföreningarna borde ses som en resurs."

Lovisa stadsfullmäktige har 35 medlemmar under fullmäktigeperioden 2017-2021

Svenska folkpartiet 18 platser.
Socialdemokraterna 8 platser.
Samlingspartiet 3 platser.
De gröna 2 platser.
Centern 2 platser.
Obundna 2 platser (varav ingen fortsätter efter kommunalvalet 2021).

ANDRA LÄSER