Så här ser förslaget till gatuplan vid gamla bron i Borgå ut

Förslaget till gatuplan för området vid gamla bron i Borgå hålls framlagt fram till den 7 september.

Illustration av hur bron kan se ut när den är klar.
Östnyland
29.08.2022 14:29
Planförslaget är framlagt i servicekontoret Kompassen samt på stadens webbplats.
Medan förslaget är framlagt till påseende har ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planeringsområdet samt övriga intressenter möjlighet att lämna anmärkningar mot förslaget. 
När planeringsskedet för bron har avslutats ska entreprenaden för byggandet av bron konkurrensutsättas.  Om allt går som planerat kan konkurrensutsättningen ske i slutet av året.
I samband med behandlingen av vattentillståndet gjordes också en kartläggning av målarmusslor vid bron i juli. Målarmusslor har skyddats nationellt genom naturvårdslagen och hör till kategorin sårbar.
Vid kartläggningen som gjordes genom dykning hittades inga målarmusslor.

ANDRA LÄSER