Den omöjliga frågan: Hur ser världen ut om några månader?

I det rådande läget är det lätt att föreställa sig en framtida tillvaro som skiljer sig från det vi vant oss vid.

Solrosor och vete.