Möte om Haddom skolas framtid handlade mest om var eleverna ska placeras och om skolskjutsar

På tisdagskvällen diskuterades Haddom skolas framtid, men föräldrarna är övertygade om att beslutet att stänga skolan är avgjort.

Haddom skol-huset står redan tomt, och det sannolika är att skolan läggs ned i augusti.

I mitten av februari fattar Lovisa stadsfullmäktige det avgörande beslutet om att lägga ned Haddom skola. Trots protester från föräldrar, och ett visst politiskt stöd för att skolan ska få fortsätta, verkar utgången vara klar: Skolan stängs från och med den 1 augusti 2022.

ANDRA LÄSER