Nu körs coronarestriktion för gym, matbutiker och bibliotek ner i Nyland

En restriktion försvinner i Nyland, medan en annan väldigt lik restriktion blir kvar fram till slutet av juni.

Gymmen är en av de många lokaler som påverkas av förändringen.
14.03.2022 12:55 UPPDATERAD 14.03.2022 12:57
Nyländska gym, idrottshallar och matbutiker slipper en restriktion den här veckan. Den lilla ändringen gäller också köpcentrum, museer, bibliotek, teatrar, konserthallar och allmänna bastur.
Just nu måste en aktör som har hand om den här typen av lokal se till att besökarna eller kunderna inte kommer i för nära kontakt så att de smittar varandra.
Men från och med onsdag (16 mars) behöver aktörerna inte tänka på restriktionen, som finns i paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar, längre.
I d-paragrafen står det inte exakt hur man ska se till att besökarna inte smittar varandra. Det har varit upp till varje enskild aktör.
Många har gjort så att de begränsat antalet människor som de tar in.
En konkret sak som aktörerna slipper från och med onsdag är att göra upp en skriftlig plan om hur de iakttar begränsningarna.
Det är Regionförvaltningsverket i Södra Finland som valt att inte förlänga restriktionen.
Verket, som lyssnat på vad man säger i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och i kommunerna, konstaterar att behovet av sjukhusvård fortsätter att plana ut. I synnerhet har antalet coronapatienter som behöver intensivvård minskat.
Men, konstaterar man, så är viruset fortfarande i omlopp på bred skala.
"När myndigheternas restriktioner avvecklas, blir människornas frivilliga åtgärder, som att följa hygienrekommendationerna och att ta vacciner, allt viktigare i kampen för att kontrollera epidemin", säger Merja Ekqvist i ett pressmeddelande.
Hon är överdirektör på Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Enligt Ekqvist är man beredd på att fatta ett nytt beslut om läget kräver det.
"Säkerligen hoppas vi alla på att det inte ska behövas några nya begränsningar längre. Med vårt egna ansvarsfulla agerande har vi möjlighet att påverka hur epidemin dämpas", säger hon.

Inte stor skillnad

Trots att d-paragrafen nu begravs är en annan paragraf i samma lag, 58 c, i kraft. På Regionförvaltningsverket erkänner man att innehållet i de båda reglerna är väldigt lika.
Samma lokaler omfattas också.
Enligt c-paragrafen måste lokalerna bland annat se till att kunderna och besökarna kan rengöra händerna och att de får information om hur man håller avstånd.
Ytor i lokalen behöver också rengöras ofta. Och om det finns stolar eller säten ska det vara utplacerade med så stort avstånd från varandra som möjligt. Om besökarna eller kunderna står ska de också kunna vistas så att det finns ett avstånd.
Den här regeln är i kraft till slutet av juni.
Restaurangerna har haft egna regler. De avvecklades den 1 mars och hängde ihop med servering, öppettider, kundmängder och sittplatser.

ANDRA LÄSER