Brytningsskedet är här: influensaepidemin håller på att bryta ut

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, håller årets influensaepidemi på att bryta ut längs kustområdet. Men det är ännu för tidigt att säga hur svår epidemin kommer att bli.

TOPPEN NÄRA. Influensan håller på att sprida sig, men det är fortfarande för tidigt att tala om en epidemi. Det är ännu inte för sent att vaccinera sig.

Ända sedan julhelgen har trenden för registrerade fall av influensa pekat uppåt. Inom kort kommer tröskeln för vad som klassas som en influensaepidemi att överstigas. Längs kustområdet, i Norra Karelen och i Lappland har aktiviteten varit större än vanligt.

– Vi lever i ett brytningsskede just nu. En del sjukvårdsdistrikt har haft högre influensaaktivitet under årets första vecka än under de tidigare veckorna. Man kan säga att epidemin håller på att bryta ut. Vi går mot de värsta influensatiderna, säger Niina Ikonen, specialsakkunnig på THL.

Hon påminner därför folk att sköta om sin handhygien. Ikonen säger att influensaepidemin kan pågå långt in på våren, så det är inte för sent att vaccinera sig. Men man måste komma ihåg att det tar ett par veckor innan vaccinet ger ett ordentligt skydd.

Influensavirus ger upphov till bland annat huvudvärk, hög feber, hosta och halsont. Vanligtvis är influensa svårare än en vanlig förkylning, men symtomen varierar. För en del personer kan influensan gå nästan obemärkt förbi, medan andra behöver sjukhusvård.

– Enligt våra uppgifter har influensan inte varit särdeles svår än så länge. Men det är för tidigt för att säga ifall epidemin kommer att bli svår.

ANDRA LÄSER