Borgå vatten sanerar och bygger ut

Jonasbacken står nu i tur när Borgå vatten fortsätter med sitt områdessaneringsprojekt. Flera planerade vattenprojekt skjuts ändå på framtiden.

Borgå vattens arbetsprogram för 2021 ska behandlas av direktionen.

Borgå vattens arbetsprogram för 2021 ska behandlas av vattenverkets direktion på fredagseftermiddagen.

Det har visat sig att en del av de projekt man redan har reserverat medel för kommer att skjutas på framtiden, en del helt och hållet och andra till en del. Det gäller till exempel investeringar i vattennätet på företagsområdet i Kullo, där behandlingen av miljötillstånd kommer att försena projektet.

I Borgå port byggs endast Rådmansgatans del medan Magistratgatan och underfarten av Tolkisvägen flyttas till 2022. Ledningarna som borde flyttas i anslutning till Citymarketprojektet på västra åstranden skjuts fram tills tomten säljs. Stadsplanen för ABC-projektet har överklagats, och projektets tidtabell är öppen.

Alla besparingar reserveras nu för ospecificerade projekt, men om det ekonomiska läget förvärras kan man tänka om.

Saxby vattenverk

Däremot räknar man med att sanera vattenledningsnätet för 1,1 miljoner euro under 2021. Planeringen av Hammars tryckledning fortsätter och ett nytt områdessaneringsprojekt inleds på Jonasbacken. Jonasvägen och Trädgårdsgatan saneras 2021 och Villagatan år 2022.

En dryg halvmiljon har reserverats för nätbygge på glesbygden. Det viktigaste projektet är stomavloppet i Nyby där man fortsätter på avsnittet Nyby-Kullo för vattentjänsterna på Kullo företagsområde.

I avloppspumpstationer investeras 200 000 euro, bland annat för planering av saneringen av Skepparegatans pumpstation och saneringen av Tranbärsstigens pumpstation.

2,22 miljoner euro har reserverats för planering, sanering och nybyggnation.

Här ingår bland annat utvidgningen av Saxby vattenverk, byggstart blir det enligt planerna i slutet av år 2021. Att planera råvattenlinjen Borgbacken-Saxby blir dyrare än väntat. Byggandet av apparatskyddet för Finnby vattentag och byggplaneringen av råvattenledningen startar i slutet av året, om vattentagstillstånd beviljas.

En del av saneringen av Kvarnbackens vattentorn flyttas till 2021.

För avloppsvattenbehandling har reserverats 650 000 euro. Största delen används till sanering av luftning och slampumpning, som startas våren 2021 med en linje i taget. Saneringen av reningsverken i skärgården fortsätter också.

ANDRA LÄSER