Offentlig konstinstallation i Borgå och i Sibbo

Verkstäder som kallas The Forgotten Keys, på svenska De bortglömda nycklarna, samlar in personliga känslor till en rörlig konstinstallation. Verkstäderna turnerar mellan olika platser i Borgå och i Sibbo.

Den 10 juni ordnas en av konstverkstäderna vid Kokon simgrop.
Fem flerspråkiga konstnärer, med olika bakgrunder, leder verkstäder för ortsborna under tiden 1–12 juni. Pop-up-verkstäder hålls på offentliga platser i både centrumområden och i byar i Borgå och i Sibbo.