Enkäten om spanska skogssniglar i Lovisa är klar - är de slemmiga skadedjurens dagar räknade?

På hösten började Lovisa stad kartlägga spridningen av spanska skogssniglar. Nu har man analyserat svaren och börjat smida planer för dessa skadedjurs undergång.

Lovisa stads parkavdelning förbereder sig för snigeljakt. Den spanska skogssnigeln är en invasiv art.
ÖN
30.12.2021 13:12
Invånarnas svar visade att stadsdelen Nystad är värst utsatt för spanska skogssniglar. Det som sätter en knorr på det hela är att den spanska skogssnigeln ofta förväxlas med den oskyldiga gråsvarta kölsnigeln.
Nu funderar man på olika åtgärder som kan vidtas när våren kommer. Staden informerar invånarna om åtgärderna i fall de blir aktuella.
– Vi vill fortfarande uppmana till särskild försiktighet när man förflyttar plantor och mylla, påminner Lovisa stads trädgårdsmästare Riikka Taskinen i ett pressmeddelande.

Invasiv art

Den spanska skogssnigeln är en invasiv främmande art som kan föröka sig väldigt snabbt. De är allätare och kan orsaka stora skador i trädgården. Genom enkäten kartlade staden hur utbrett problemet med spanska skogssniglar är i Lovisa.
En vuxen spansk skogssnigel är 7–14 centimeter lång. Deras färg varierar från orange/rödbrun till smutsigt brun eller svart.
Ryggpartiet är rundat och köl saknas. Sedd uppifrån är den spanska skogssnigelns bakände trubbig. Undersidan av krypsulan är helt ljus eller lite mörkare vid kanterna. Slemmet är så gott som färglöst. Spansk skogssnigel förekommer typiskt i massor.

Lätt att missta sig

Det är enkelt att förväxla den spanska skogssnigeln med den gråsvarta kölsnigeln som hör till Finlands ursprungliga arter.
Den gråsvarta kölsnigeln är ofta nästan svart eller har svarta och vita ränder. Ibland kan den också vara grå. Kanterna på undersidan av krypsulan är svarta med skarpa gränser och det centrala partiet vitt.
Man kan skilja arterna på basis av var andningshålet sitter: Hos den gråsvarta kölsnigeln är andningsöppningen belägen lite längre borta från huvudet medan den är belägen framför mitten av manteln hos den spanska skogssnigeln.
Dessutom har den gråsvarta kölsnigeln en lång köl på ryggen som blir spetsigare i bakänden. Den spanska skogssnigeln saknar kölen och dess ryggparti är jämnt och rundat.
Gråsvart kölsnigel förekommer aldrig i massor: Den är vanligtvis en eremit.