Tofflan

Ju mer jag lärde mig respektera den högst villkorliga kärlek han var villig att visa, desto mer började jag uppskatta hans svårflirtade personlighet.

Den tyvärr alltför tidigt bortgångne Johan ”Seppi” von Bonsdorff, skicklig journalist och vänsterintellektuell, berättade en gång att den mest animerade politiska debatt han upplevde i Helsingfors stadsfullmäktige under 1970-talet fördes i en fråga som berörde stadens ordningsstadga, mellan det han kallade katt- respektive hundpartiet. Skiljelinjen gick nämligen enligt honom tvärs igenom partierna, mellan hund- och kattvänner. Liksom det i varje fullmäktige också brukar finnas en klar uppdelning mellan kultur- och idrottspartiet.

ANDRA LÄSER