Lång skolväg för skärgårdsbarn om Epoon koulu dras in

Skolindragningar väcker alltid känslor, och ofta i Borgå åtminstone något slag av språkkonflikt. I höst ska Epoons koulus framtid avgöras. Ett tvåspråkigt bildningscentrum i Grännäs förs fram som ett alternativ, men det finns inga pengar eller planer för en tillbyggnad.

Epoon koulu kan stängas för gott vid avslutningen våren 2023.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
09.09.2022 06:53
Det, kanske, sista slaget om den finska skolan Epoon koulus framtid hålls den här hösten, först i bildningsnämnden och sedan i stadsfullmäktige. Epoon koulu har det här läsåret 34 elever och bara en enda förstaklassare. Dessutom är skolhuset i dåligt skick och en renovering skulle bli alltför dyr.

ANDRA LÄSER