Nyttigheter går till spillo – stor del av blandavfallet kunde återvinnas

Namnet blandavfall kan vara något missledande då det kan tolkas som att man kan lägga lite ett och annat i insamlingskärlet. Men så är det inte. Avfallsbolaget Rosk'n Roll har för första gången undersökt vad blandavfallet egentligen innehåller och undersökningen visar att en stor mängd material som kunde återvinnas i stället bränns upp i avfallskraftverken.

Marika Makkonen på Rosk’n Roll säger att sorteringen av avfall kan vara rätt så komplicerad. Till exempel kan rena livsmedelsförpackningar sorteras separat men om de är smutsiga hör de hemma i blandavfallet.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
22.09.2022 06:46
För den som någon gång sniffat på ett insamlingskärl för blandavfall är lukten bekant. Men här är den upphöjd till tio. Avfallsbolaget Rosk'n Rolls stora hall i Domargård fungerar som en slags mellanlandningsplats för blandavfallet som samlas in i Borgå, Askola och Borgnäs. Insamlingsbilarna tippar ut avfallet på golvet och därifrån lastas det i långtradarcontainrar i väntan på den sista resan:  i de avfallseldade kraftverken i Kotka och Vanda förvandlas avfallet slutligen till el, fjärrvärme och ånga för industrin.

ANDRA LÄSER