Kvotflyktingar till Lovisa i april

Bostäder finns. Nu behövs kläder, möbler och en positiv inställning.

PIONJÄRER. Flyktingkoordinator Ulla Taipale och flyktinghandledare Erna Piirola hoppas att Lovisaborna tar väl emot flyktingarna.
I april anländer en grupp sudanesiska kvotflyktingar på cirka tjugofem personer till Lovisa. Stadsfullmäktige har beslutat att Lovisa tar emot tjugofem kvotflyktingar i år, inga nästa år men därefter cirka tio årligen.
Ulla Taipale, flyktingkoordinator och Erna Piirola, flyktinghandledare, har anställts för två år framåt. Deras arbete är huvudsakligen att stödja de nya invånarnas integration. Båda har erfarenhet av arbete med invandrare. Ulla Taipale har arbetat tolv år i Lahti inom församlingens flyktingarbete. Erna Piirola har jobbat med människorättsfrågor.
– Lovisa har gjort ett integrationsprogram i samarbete med Lappträsk som tillsammans med flyktingutredningen sätter upp ramarna för arbetet med flyktingarna, säger Ulla Taipale.
Lappträsk har beslutat att ta emot tio kvotflyktingar nästa år.

Mycket nytt kräver fantasi

Kvotflyktingar är personer som redan har beviljats flyktingstatus av FN:s flyktingorgan UNHCR. Finland tar emot 750 kvotflyktingar varje år. Gruppen, främst familjer, som kommer till Lovisa har tillbringat senaste åren på ett läger i Egypten.
Vi är något av pionjärer och det krävs en hel del fantasi och kreativitet för att få saker att fungera.
En asylsökande är en person som har lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) vill att kommunerna tar emot flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd. För Lovisas del skulle det innebära ytterligare elva flyktingar i år. Grundtrygghetsnämnden kommer att ta ställning till det på sitt nästa möte.
Tiden innan flyktingarna anländer är arbetskrävande för Ulla Taipale och Erna Piirola. De ska ordna med flygtransporterna, skaffa tolk och planera samarbetet med daghem och skola.
– Vi är något av pionjärer och det krävs en hel del fantasi och kreativitet för att få saker att fungera. Det har varit fantastiskt att se hur många Lovisabor som vill arbeta som volontärer med flyktingarna. Nu startar vi en insamling av vårkläder och möbler, (se faktaruta).

Staten betalar fyra första åren

Insamling av kläder och möbler

Hela och rena vårkläder för barn och tonåringar.
Sängar, matbord, stolar och soffor.
Allt kan föras till gamla busstationen i Lovisa mellan den 14-23 mars klockan 8-16.
Mer info av Nina Bärlund: 045 77 31 9354.
Vill du bli stödperson? Kontakta diakon Rea Skog: 040 596 26 59.
Pamela Stenberg, ansvarig för socialt arbete, betonar att staten står för alla kostnader för kvotflyktingar under de första fyra åren. Redan innan ankomsten till Finland har flyktingarna fått en utbildning som ger grundläggande information om det nya landet.
– Eftersom de anländer strax innan sommarlovet börjar barnen i förberedande undervisning på hösten. De vuxna placeras i språkundervisning via TE-centralen, antagligen i kurscentret Edupoli i Borgå. Medborgarinstituten kan också delta i språkundervisningen.
– Men först ska vi låta dem landa i sin nya miljö, omställningen är stor, säger Erna Piirola.
Onsdagen den 16 mars klockan 17-19 bjuder staden in invånare till en kväll med information om flyktingar och flyktingmottagning.
En dokumentärfilm berättar om en flyktingfamiljs resa till Finland och Theresa Ngouth med bakgrund som flykting från Sudan berättar om sina erfarenheter. Mötet hålls i Harjurinteen koulu.
Artikeln är uppdaterad, diakon Rea Skogs telefonnummer har korrigerats.