Var noga med avfallet: Råttor rör sig i Lovisa centrum

Det finns inget skäl till panik, påpekar Lovisa stad i ett pressmeddelande – men det är viktigt att hålla de egna vrårna snygga och avfallsinsamlingsplatserna i ordning.

SKADEDJUR. Råttor ska bekämpas. Hälsoskyddslagen förutsätter också att fastighetsägare skrider till åtgärder för att utrota råttor på den egna fastigheten.
ÖN
17.05.2019 08:08 UPPDATERAD 17.05.2019 09:38
Det är i regel ett tecken på problem i avfallshanteringen om det rör sig råttor i området – ett problem man nu stött på i Lovisa.
I ett pressmeddelande skriver staden att åtminstone ett fall i centrumområdet har kommit till Lovisa stads miljövårdsmyndighets kännedom. Problemen kan undvikas genom sköta avfallet på rätt sätt.
Avfallshanteringen i fastigheten ska ordnas så att djur inte har tillgång till avfallskärl eller kompostbehållare för bioavfall. Avfallskärlen ska vara snygga och deras lock ska alltid hållas stängda. Det lönar sig att också kolla att pluggen (om sådan finns) på undersidan av avfallskärlet är försluten.
Fågelmatningen lockar gnagare. Under den här tiden på året ska man inte mata fåglar och på vintern ska matningen på tätortsområden vara småskalig.
Utöver föda behöver råttan boplatser. Råttan föredrar fuktiga ställen nära marken där den lätt kan gräva underjordiska gångar. Hål på några centimeter i diameter invid sockeln kan vara ett tecken på råttornas gömställe. Det är också viktigt att röja undan olika bräd- och skrothögar, eftersom de är ett bra skydd för råttkullar.
Råttor ska bekämpas eftersom de orsakar skada genom att smutsa ner livsmedel, sprida smittsamma sjukdomar och gnaga sönder konstruktioner och apparater. Råttor förekommer på de områden där de har möjlighet att hitta föda och boplatser.
Enligt hälsoskyddslagen är fastighetsägaren (eller innehavaren) skyldig att vid behov vidta åtgärder för att utrota råttor, möss och andra skadedjur från fastigheten. Man ska också sköta om fastigheten så att förekomsten av råttor och deras tillgång till föda förhindras.
Vid behov kan råttor utrotas med fällor eller genom förgiftning. Giftbeten säljs inte längre för allmänheten utan man är hänvisad till professionella bekämpare.
Bekämpningen av problemstället i ett av centrumkvarteren i Lovisa har påbörjats. Avfallshanteringsbolaget har gett disponenten anvisningar. Avfallsinsamlingsplatsen städas och förses med nya kärl.
Meddela omedelbart disponent om du observerar råttor på bostadsaktiebolagets område. På egnahemsområdet lönar det sig att diskutera saken med grannar och påbörja bekämpning omedelbart.