Borgå stad ska betala 10 000 euro i ersättning för vattenskada

En översvämmad regnvattenbrunn orsakade vattenskador i källaren på ett egnahemshus.

Borgå stad och Kalle Mäkeläs ärende behandlades i tingsrätten 3 maj 2022.
Regnvattenbrunnen i korsningen av Linjevägen och Rakavägen översvämmades 18 juni och 30 juni 2020. Översvämningen orsakade rikligt med vatten på gatan och vattenskador i Kalle Mäkeläs egnahemshus källare.
Kalle Mäkelä krävde att Borgå stad skulle betala skadestång för vattenskadan.
Ärendet har behandlats i Östra Nylands tingsrätt. För att undvika en lång och dyr rättegång valde parterna att avgöra målet efter förutsättningarna från tingsrättens bekräftade medling, som beslöt att Borgå stad ska betala Mäkelä 10 000 euro ersättning för skadan.
ANDRA LÄSER