Hur ändras restriktionerna för resenärer, distansjobbare och 70-plussare? Regeringen förhandlar – följ med liverapporteringen

Regeringen samlas i Ständerhuset klockan 11. På agendan finns gränsfrågor och slopande av coronarelaterade restriktioner för äldre personer.

Regeringen förhandlar i dag i Ständerhuset i Helsingfors. Bland annat öppnade gränser för fler länder diskuteras.
23.06.2020 10:55 UPPDATERAD 23.06.2020 12:55
Regeringen förhandlar i dag, tisdag, klockan 11 framåt i Ständerhuset om reserestriktioner, coronarelaterade rekommendationer för personer över 70 och rekommendationerna om distansjobb.
embed content='']
Enligt Helsingin Sanomats uppgifter kommer regeringen att slopa de resterande rekommendationerna för personer över 70 år.
Regeringen ser också över de reserestriktioner som ännu är i kraft. Från och med den 15 juni har utländska medborgare som kommer från Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen fått resa fritt till Finland. Sverige har lämnats utanför på grund av att epidemiläget är värre där.
Nu ser regeringen över om det finns orsak att slopa reserestriktionerna för ytterligare länder. Enligt regeringskällor som HS tagit del av kommer reserestriktionerna inte att lättas för Sveriges del i det här skedet.
Enligt Hufvudstadsbladets uträkning kan smittfallen i Sverige tidigast i mitten av augusti sjunka till en sådan nivå att det kunde bli aktuellt att öppna gränserna igen.
Regeringen diskuterar också om det finns skäl att ändra de nuvarande rekommendationerna om distansjobb.

ANDRA LÄSER