Bygglov skyddar även byggaren – vi kollade reglerna i Sibbo

Sällan fuskar någon avsiktligt med byggloven – men ibland kan det gå snett. Det ska inte avskräcka någon från att reda upp saken. Tove Hagman i Sibbo sköter byggloven i de södra delarna av kommunen. – Dagens ideal är en snabb och betjänande byggnadstillsyn, säger hon.

REGLER. Det lönar sig att kolla byggnadsreglerna för att undvika problem.
Byggnadstillsynen i Sibbo fick stora rubriker i vår när kommunens byggnads- och miljöutskott fick nog av följetongen kring den före detta riksdagsledamoten Eero Lehtis ivriga byggande i Spjutsund. Redan 2016 uppmanades Lehti åtgärda tillstånden för sammanlagt 15 byggnader – från bilgaragen till strandbastu. En del byggnader var bristfälliga och några var helt olovliga. Den 29 april fattade utskottet ett förvaltningstvångsbeslut, med uppmaning om att Lehti ska åtgärda byggnaderna enligt tidigare anvisningar, anhålla om lov där sådana fattas och riva sådant det inte går att bevilja några lov. Efter beskedet om böter och vite på sammanlagt tusentals euro om inget görs har en del av byggena redan rivits i vår.

ANDRA LÄSER