Penninginsamling för veteranerna i Borgå på lördag

Borgå Reservofficersklubb, Borgå Reservister, Borgånejdens fredsbevarare och Östra Nylands Försvarsgille ordnar på lördag (18.3) klockan 9–15 en penninginsamling för veteranerna som en del av den riksomfattande Veteraninsamlingen.

Bilden är tagen på veteranrummet i Borgå. På lördag arrangeras en insamling för veteraner.
17.03.2023 10:20
På lördag samlas det in pengar för veteranerna. Insamlingspunkterna i Borgå är vid K-Supermarket Östermalm, Lundi, Citymarket och Näse S-Market.
Det finns ännu cirka 3000 krigsveteraner, av vilka cirka 500 är krigsinvalider. Dessa hedersmedborgares medelålder är nu över 97 år. Dessutom finns det cirka 9 000 makar, änkor och krigsänkor.
Behovet av stöd ökar, då veteranernas skick blir sämre. I Borgå finns 13 veteraner, som hör till de lokala veteranorganisationerna. Dessutom finns det behov av att stödja deras cirka 80 makar och änkor.
Veteranorganisationerna och -avdelningarna delar ut de insamlade medlen till de mest behövande veteranerna, eller deras fruar eller änkor. Genom insamlingen stöds veteranernas rehabilitering.

ANDRA LÄSER