"Det räcker inte med en varm hand"

Ett sextiotal traktorer drog i väg från Söderkulla mot Senatstorget i Helsingfors för att demonstrera på fredagsmorgonen. SLC:s ordförande Holger Falck förväntade sig konkreta åtgärder av beslutsfattarna.

STÖD. Traktorerna hade lappar som uppmanar folk att tuta om de understöder protesten.
Max Nyberg
11.03.2016 09:26 UPPDATERAD 11.03.2016 16:05
Försämrad lönsamhet och sena stödbetalningar har fått i gång de finländska jordbrukarna. Så också i Östnyland där ett sextiotal traktorer körde till bondedemonstrationen som ägde rum i Helsingfors under fredagen.
Anders Rosengren, som deltagit i arrangemangen i regionen, ser ut över traktorhavet på matbutikens parkeringsplats i Söderkulla.
BILKÖ. Det uppstod en del bilköer längs vägen när traktorerna åkte mot Helsingfors.
– Visst är sextio traktorer en hel del. Men vi som bor närmast Helsingfors kunde ha varit fler. De åkte nästan lika många jordbrukare från Egentliga Finland, och de hade en bra mycket längre väg att köra.

God kampanda

Holger Falck, ordförande för Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC och själv jordbrukare i Immersby, är däremot nöjd med uppslutningen i Östnyland. Man har lyckats locka jordbrukare från hela regionen mellan Lovisa och Sibbo. Stämningen är trots det allvarliga läget bra när demonstranterna står vid sina fordon och pratar klockan åtta på morgonen.
– Vi har en god kampanda. Det är bra eftersom läget för landets jordbrukare har försämrats klart under de två senaste åren. Och det finns ingen ljusning i sikte.
Vi har en god kampanda. Det är bra eftersom läget för landets jordbrukare har försämrats klart under de två senaste åren.
Demonstrationen, som ägde rum senare på dagen i Helsingfors, riktade sig mot regeringen. Förhoppningen är att man lyckas få igenom åtgärder som underlättar situationen. Problemen är en kombination av sent utbetalade stöd, låga producentpriser och konsekvenser från exportförbudet till Ryssland. Enligt SLC är läget för de finländska gårdarna det sämsta på årtionden. Företagarinkomsten halverades 2015 jämfört med föregående år.
PROTEST. Demonstrationen samlade ett sextiotal traktorer från Östnyland.
– Vi hoppas på att man för bättre talan för finländskt jordbruk nere i Bryssel.
Falck räknar med att själva protesten samlar ett sexhundratal traktorer och omkring tvåtusen människor till Helsingfors. Den stora mängden fordon skapar inte bara trängsel på vägen, utan också på Senatstorget där man samlas.
– Alla får nog inte plats på torget.

Trafik och omkörningar

När kolonnen drar i väg mot Helsingfors omkring halv nio så är det i grupper om fem. Arrangörerna har varit i kontakt med polisen som bidrar med en patrull som leder fordonen. Bakom ratten i polisbilen sitter äldre konstapel Tim Berg.
– Det lättar upp trafiken när vi inte rör oss i en lång kolonn. Däremot kommer det att bli lite trångt när vi når Helsingfors. Lyckligtvis har den värsta rusningstrafiken lättat då.
Ungefär samma tankar har Anders Rosengren när han sätter sig bakom ratten i sin traktor. Mest oroad är han över andra trafikanters beteende. Från traktorhytten ser han ofta farliga omkörningar när folk blir frustrerade.
Som demonstrant är han inte heller ny. Han räknar med att det här är hans femte eller sjätte demonstration.
– Vi hade ett par på 1990-talet där vi lyckades få igenom en del förändringar. Det är bra att få synlighet.
Också Rosengren, som själv är spannmålsodlare, talar om dålig lönsamhet och påpekar att det inte skulle kräva några radikala höjningar för att underlätta livet för många bönder. Till exempel kunde en höjning från 1,80 till 1,90 euro på grisens kilopris göra mycket. En måttlig höjning skulle inte synas i konsumenternas plånbok på något nämnvärt sätt tror han. På samma sätt kunde literpriset för spannmål höjas med fem cent.
TRAKTORER. Demonstrationen samlade omkring sextio fordon från Östnyland.
– Fem cent har ingen betydelse för produktens slutpris, men skulle underlätta för jordbrukarna. Själv går jag i pension om elva år och borde klara mig. Men värre är det med unga jordbrukare som är kraftigt skuldsatta. Vem producerar vår mat om de unga ger upp? De måste ha framtidstro.

Träffade ministrarna

Senare under fredagen, när demonstrationen börjar närma sig sitt slut, är det en nöjd Holger Falck som konstaterar att det gick bra. Höjdpunkten kom när såväl stats- som finansministern besökte demonstrationen.

Det här vill SLC, i deras egna ord

Att man omedelbart skrider till åtgärder för att avhjälpa jordbrukets kris och säkra finansieringen.
Rättvisa kompensationer från EU för de förluster som Rysslands importstopp fört med sig.
Snabba åtgärder för att minska på marknadsstörningarna. EU måste återskapa fungerande ekonomiska relationer med Ryssland.
Stärka jordbrukets ställning på matmarknaderna med hjälp av lagstiftning i Finland och EU.
Kraftiga åtgärder av EU för att skapa sundare marknader för produktionsmedel.
Säkra att det i offentliga upphandlingar enbart köps in sådan mat som uppfyller kvalitetskriterierna för finländsk produktion.
Lätta på jordbrukets byråkrati och oskäliga sanktioner.
Få ordning på hur Landsbygdsverket leds och fungerar så att jordbrukarna får stöden i tid.
Tidigarelägga utbetalningen av jordbruksstöden för 2016.
– Vi hade väntat oss statsministern, men båda kom. Vi överräckte en skrivelse och berättade om vår situation och vilka krav vi har. Jag passade på att säga att det inte räcker med en varm hand från dem, säger Falck.
I slutändan fick omkring hälften av alla traktorer plats på Senatstorget. Det fanns därmed ovanligt många traktorer parkerade längs gatorna i staden. Och trots att trafiken löpte dåligt när man körde genom Helsingfors centrum upplever Falck att man fick ett stort stöd från åskådare och andra bilister längs vägen.
– Man fick intrycket att de är med i andan, och det sporrar. Det är inte varje dag vi tar oss till Senatstorget, och nu verkar det som om vi fått med också andra i samhället.

ANDRA LÄSER