Ledare: Välkommen till Ujulaland

En tredje period för Jukka-Pekka Ujula betyder totalt 21 år som stadsdirektör i Borgå. I dag är det ovanligt att en stadsdirektör sitter så länge på sin post.

Borgås stadsdirektör heter Jukka-Pekka Ujula även de kommande åren.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
09.09.2022 06:20
Jobbet som stadsdirektör i Borgå lockade bara två personer. Den ena sökande är stadens nuvarande stadsdirektör, Jukka-Pekka Ujula, och den andra sökande konstaterades av stadsstyrelsen vara obehörig för uppdraget.

ANDRA LÄSER