Lovisa hamn drömmer om roro-trafik – grannarna ännu osäkra på framtiden

Estlandstriangeln i Valkom är igen på tapeten i och med en uppdaterad rapport om hamnens framtid. Roro-trafiken är igen på agendan.

HAMN. Meningen är att hitta nya kunder och ny verksamhet för hamnen i Valkom. Den ska också utvidgas, vilket betyder att invånarna i Estlandstriangeln hamnar i kläm.
07.05.2020 06:30 UPPDATERAD 12.05.2020 10:55
I november 2019 skrev ÖN om hamnen i Valkom, och att Lovisa Bostäder börjat köpa upp grannfastigheter.
Dilemmat är bullret från hamnen och att vissa av grannarna klagat på oljudet (och delvis dammet). Ur stadens synvinkel handlar det om personer som flyttat in som granne till en existerande hamn och som därmed borde ha insett att verksamheten orsakar buller.
Lösningen blev att försöka köpa upp det närmaste området på invånare för att skapa en buffert. Tvångsinlösningar dök upp som en framtida möjlighet, även om man tills vidare gått in för att köpa fastigheter som ligger för nära.

ANDRA LÄSER