"Fakta talar för ett tillbygge"

Ser man enbart till ekonomi och tidigare beslut, är det logiskt att kyrkliga samfälligheten avstår från svenska församlingshemmet vid Runebergsgatan 24 och bygger ut Lundagatan 5. Men Stig Bäcklund påpekar att svenska domkyrkoförsamlingen är värd så mycket respekt att verksamheten i det nuvarande hemmet bör få fortsätta under övergångstiden.

KAN BLI BRA. Svårt men nödvändigt, säger Stig Bäcklund om att bygga nytt vid Lundagatan 5 och avyttra Runebergsgatan 24.

Det jäser inom Borgå kyrkliga samfällighet och som många gånger tidigare skär det sig mellan finskt och svenskt. Nu ogillar många gemensamma kyrkorådets färska beslut (kom till efter omröstning) om att avyttra Runebergsgatan 24 och bygga till vid finska församlingshemmet vid Lundagatan.