Nedskärningar på de finskspråkiga lokaltidningarna– Uusimaa, Loviisan Sanomat och Sipoon Sanomat slås ihop

Ändringar är på kommande inom de tre finskspråkiga lokaltidningarna i östra Nyland: Två journalister och en högre tjänsteman sägs upp och arbetsavtalen för fyra journalister ändras, rapporterar branschtidningen Journalisten.

Det sker ändringar på de finskspråkiga lokaltidningarna.
25.05.2023 10:09 UPPDATERAD 25.05.2023 14:36
Tidningarna Uusimaas, Loviisan Sanomats och Sipoon Sanomats redaktioner ska slås ihop till en gemensam östnyländsk redaktion.
Till Yle uppger chefredaktörerna Marko Enberg på Uusimaa och Stefan Holmström på Loviisan Sanomat att alla tre tidningar kommer att fortsätta utkomma som förut, att de kommer att ha var sin chefredaktör och att de behåller sina nuvarande redaktionslokaler i Lovisa, Borgå och Sibbo.
Att tidningarna ”slås ihop” uppges betyda att tidningarna ska börja samarbeta mer och fördela tidningarnas arbete effektivare.

ANDRA LÄSER