Valhörnan: En trygg förlossningsvård måste säkras

27.03.2023 10:58
En trygg och jämlik förlossningsvård måste säkras. Under en tioårsperiod har antalet förlossningssjukhus i Finland minskat med nästan 30 procent, från 32 stycken år 2010 till 23 stycken år 2020. Under samma tidsperiod har de oplanerade förlossningarna utanför sjukhuset, och däribland förlossningarna på väg till sjukhuset, ökat. Den här trenden måste brytas.
För mig står det också alldeles klart att vi måste se till att familjer inte riskerar bollas fram och tillbaka då enskilda stora förlossningsavdelningar är fulla. Det måste finnas tillräckligt med platser. Det måste vara slut på att stänga förlossningssjukhus. 
Idag är det i förordning stadgat att det ska ses till att det på sjukhus med jour dygnet runt som sköter förlossningar sköts åtminstone cirka 1 000 förlossningar per år. I första hand får det inte vara fråga om denna siffra utan vi behöver se till kvinnornas och familjernas trygghet.
Anita Westerholm, Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, kandidat i riksdagsvalet (SFP)

ANDRA LÄSER