Aktiastiftelsen i Borgå är många lokala föreningars välgörare

Nästan 1 miljon euro, det är vad Aktiastiftelsen i Borgå i år delar ut till aktiva östnylänningar som sysslar med idrott, kultur, musik och olika slags byaverksamhet. Både unga och gamla får sin del av kakan.

BIDRAG. Albert Edelfelts stiftelse hörde till de större mottagarna i samband med Aktiastiftelsen i Borgås vårutdelning. 25 000 euro kommer väl till pass, inte minst eftersom stiftelsen har nybygget Villa Albert på gång i Haiko.
29.05.2019 19:07
Aktiabanken har gjort ett gott år och det goda resultatet i kombination med en positiv dividendutdelning gör det möjligt för Aktiastiftelsen i Borgå att dela ut ett rekordstort understöd på 900 000 euro i år. Vårens utdelningstillfälle hölls i tisdags och då hittade 618 000 euro nya ägare.
En stor del av stödet riktar stiftelsen till barn och unga som ska få chansen att utvecklas och delta i olika fritidsverksamheter, både inom idrott och inom kultur. Samma linje gäller för den lite äldre befolkningen. Aktiastiftelsen riktar sitt stöd – både mindre och större summor – till föreningar som sysslar med allt från idrott och musik till gräsrotsverksamhet av olika slag.
Tilläggas kan att också många pensionärsföreningar får stöd för sin verksamhet via stiftelsen.
Aktiastiftelsen i Borgå fusionerades 2015 med Aktiastiftelsen i Lovisa och som en följd av det finns bidragstagarna på ett geografiskt större område än tidigare. Sammanlagt uppmärksammas 227 olika verksamheter med olika stora summor.

Idrott och kultur

Flera idrottsföreningar finns bland de största bidragstagarna, bland dem hittas Akilles Bandy (26 000) euro, Akilles handboll (17 000), Porvoon Tarmo (17 000), Akilles Cycling (10 000), Porvoon salibandyseura (10 000), ishockeyföreningen Hunters (8 000), OK Orient (5 000) och Lovisa Tor (4 000).
På den kultur- och den kulturhistoriska fronten hittar vi Borgånejdens musikinstitut (36 000), Borgå museiförening 30 000 euro följt av Pro Avanti! och Albert Edelfelts stiftelse som får 25 000 euro vardera. Konstfabrikens stiftelse (20 000) och Runebergskören BSB (10 000) hör också till de större bidragstagarna medan Stödföreningen för Lovisa konstcentrum får en summa på 8 000 euro.
Flera musikbegivenheter får också stöd, däribland Porvoo Jazz Festival, Emsalö musikfestival och Pellinge musikdagar som samtliga får 5 000 euro. Pellinge satsas det också på via stöd till hembygdsföreningen och öns ungdomsförbund som bägge får 3 000 euro.

Små och större projekt

Borgåbygdens ungdomsförbund (8 200) och Östra Nylands ungdomsförbund (4 000) uppmärksammas också av Aktiastiftelsen liksom Kulturföreningen Grand (5 000). Havsnyttiga verksamheter som Borgå sjöräddare och sjöscoutföreningen Fribytarna får å sin sida bidrag på 17 000 respektive 6 000 euro.
Med så många som 227 bidragstagare totalt så ryms det också många mottagare av mindre summor på listan, till exempel Borgå krigsveteraner (3 000) Lovisa historiska hus (1 500), Stödföreningen för Koivula (2 000), Lovisanykomlingen Teater Fabel (1 500, projektet Privatekonomi för unga (1 200), Pitkäpää byaförening (1 000) och sånggruppen Blokomblaanda (300).
Utöver det delar Aktiastiftelsen ut 25 stipendier á 200 euro, totalt 5 000 euro, till skolor i Borgå, Askola, Borgnäs och Lovisa i samband med skolavslutningarna.